ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

Εξακολουθούν να διαπραγματεύονται νέα συμβόλαια ναυπηγήσεων οι liners, αψηφώντας τη μεγάλη κάμψη της αγοράς των containerships μετά το ράλι της

Την περίοδο 27.11-06.12.2023 θα πραγματοποιηθεί η 33η σύνοδος της Συνέλευσης του Οργανισμού. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού, συνεδριάζει

Υψηλότερα ναύλα για bulk carriers και LPG carriers επιφέρουν οι συνθήκες συμφόρησης στη Διώρυγα του Παναμά, ενώ μικρότερος είναι

Η κινητήριος δύναμη της δευτερογενούς αγοράς των bulk carriers είναι φέτος οι Έλληνες πλοιοκτήτες, καθώς καταγράφουν με διαφορά τα περισσότερα deals εξαγορών

Εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), δημοσίευσε την ετήσια επισκόπηση των θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων που καλύπτουν την περίοδο

Ελλάδα, Βρετανία και Νορβηγία συζητούν για τις προκλήσεις στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας στο Isalos.net Maritime Conference

Εκτοξεύτηκαν φέτος οι συμφωνίες ναυπήγησης υπερδεξαμενόπλοιων (VLCCs), με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να είναι υπεύθυνοι περίπου για το ένα

Ακόμα ένα κερδοφόρο τρίμηνο καταγράφει η Diana Shipping, παρά το γεγονός ότι οι ναυλαγορές στο χύδην ξηρό φορτίο έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση