Αναβολή της Έκθεσης EAST MED YACHT SHOW 2020

Τρίτη, 07 Απρίλιος 2020 10:03
Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού και η Οργανωτική Επιτροπή
της EAST MED YACHT SHOW 2020 ανακοινώνουμε, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων
αντιμετώπισης του Κορωναϊού COVID-19, την αναβολή της Έκθεσης, που είχε προγραμματιστεί
για τις 8-11 Μαΐου 2020, δεδομένου ότι προέχει η υγεία και η ασφάλεια όλων όσων πρόκειται να
συμμετάσχουν στη διοργάνωσή της. Θα υπάρξει ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών διεξαγωγής
της Έκθεσης, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ευχόμαστε να είστε καλά και σύντομα να
ξεπεραστεί η δύσκολη κατάσταση, την οποία όλοι βιώνουμε.