Ένωση Μαρινών: Αναγκαίος ο εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου για τις μαρίνες

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 08:25
Τη συμβολή των μαρινών και των τουριστικών λιμένων στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και ευρύτερα στην εθνική οικονομία επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ), Σταύρος Κατσικάδης, σε ενημερωτική ημερίδα της με τίτλο «Ανάπτυξη των Ελληνικών Τουριστικών Λιμένων».
 
Όπως τόνισε, από την ίδρυσή της το 2010, η ΕΜΑΕ συνεισφέρει με θεσμική ευθύνη και τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στην ανάπτυξη του κλάδου, ώστε να δώσει πολλά περισσότερα ακόμη στην οικονομία και την κοινωνία.
 
 
Κύριος στόχος των προτεινόμενων από την ΕΜΑΕ μεταρρυθμίσεων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μαρινών και η δημιουργία σταθερού νομοθετικού και φορολογικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων, σημείωσε.
 
«Για να επιτευχθεί ο σκοπός της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να γίνουν άμεσα και συντονισμένα πολλές και σοβαρές μεταρρυθμίσεις που θα εξορθολογήσουν το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των μαρινών στη χώρα μας. Μόνο με κεντρικό συντονισμό μεταξύ των πολλαπλών συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών είναι εφικτή η μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία μίας νέας μαρίνας. Χρόνος που δυστυχώς σήμερα ξεπερνά την πενταετία, χωρίς τον συνυπολογισμό πολλαπλών νομικών επιπλοκών που εμποδίζουν την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων» υπογράμμισε ο κ. Κατσικάδης.
 
Ο πρόεδρος της ΕΜΑΕ έκανε γνωστό πως τα μέλη της ένωσης έχουν επενδύσει πάνω από 250 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία και την αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επανεπενδύσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ενώ καταβάλλουν πάνω από 16 εκατ. ευρώ ετήσια ανταλλάγματα στο ελληνικό Δημόσιο. Ποσό που αναλογεί στο περίπου 30% του συνολικού τους τζίρου.
 
Εστιάζοντας στα οφέλη των μαρινών στην ελληνική οικονομία, παρατήρησε ότι για κάθε ένα ευρώ ελλιμενισμού σε τουριστικό λιμένα, δαπανώνται 5 έως 12 ευρώ στην τοπική οικονομία, σε προμήθειες, τροφοδοσία, ανεφοδιασμό καυσίμων, τεχνικές εργασίες, ναυπηγεία, πρακτορεύσεις και πολλές άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από μία μαρίνα.
 
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι οι θέσεις απασχόλησης, συμπλήρωσε: «Πάνω από 43.000 άνθρωποι στη χώρα μας απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στο Yachting και στις μαρίνες. Για κάθε 100 θέσεις ελλιμενισμού, δημιουργούνται άμεσα τέσσερις έως έξι νέες θέσεις απασχόλησης και τουλάχιστον 100 έμμεσες στην τοπική κοινωνία» ανέφερε ο κ. Κατσικάδης.