Επανεκλογή Στελλιάτου στην προεδρία της ΕΠΕΣΤ

Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 10:55
Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2020, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, από 1/2/2020 έως 31/1/2023, η σύνθεση του οποίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, έχει  ως εξής:
 
1) Στελλιάτος Αντώνιος Πρόεδρος
2) Κυριακούλης Σταύρος Α΄Αντιπρόεδρος
3) Στεφανάκης Εμμανουήλ Β΄ Αντιπρόεδρος
4) Κανάρης Θρασύβουλος Γ΄Αντιπρόεδρος
5) Μαυρόγιαννης Βασίλειος-Ηλίας Γεν.Γραμματέας
6) Λεμός Παναγιώτης-Νικόλαος Ειδικός Γραμματέας
7) Παπαδόπουλος Απόστολος Ταμίας
8) Βερνίκος Γεώργιος Μέλος
9) Βενετόπουλος Διογένης Μέλος