Xoρήγηση «Χρυσής Bίζας» ως κίνητρο ενίσχυσης του θαλάσσιου τουρισμού

Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 13:50
Η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, ιδίως του θαλάσσιου τουρισμού υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι ο τουρισμός των σκαφών αναψυχής.
 
Οι μαρίνες και το yachting  συνεισφέρουν στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών με 1,016 δισ. ευρώ, στο ΑΕΠ από 1,17% έως 1,41%, στην απασχόληση με 43.626 θέσεις εργασίας με στόχο να γίνουν 80.000 και στα κρατικά έσοδα με 150 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η συνολική συνεισφορά τους ανέρχεται  1,166 δισ. ευρώ.
 
Τα στοιχεία εμπεριέχονται στην μελέτη  «για την ανάπτυξη των Ελληνικών τουριστικών λιμένων»  την οποία συνέταξε η Ένωση Μαρίνων Ελλάδος και θα παρουσιάσει στη διάρκεια συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Πρόκειται για μία μελέτη μοναδική για τα ελληνικά τουριστικά δρώμενα και το «Newmoney» παρουσιάζει σήμερα  κάποια από τα σημαντικά συμπεράσματα.
 
Σύμφωνα με  στοιχεία της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδος (Ε.ΜΑ.Ε.)  στις μαρίνες μέλη της το 2018 ελλιμενίστηκαν 23.537 σκάφη από τα οποία τα  6.109 επαγγελματικά.
 
Σήμερα στο yachting στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 400 εταιρείες νομικής μορφής. Η συνολική αξία των ναύλων για το 2018 εκτιμάται στο ύψος των 433,4 εκατομμυρίων.
 
Η παγκόσμια αγορά ναυλώσεων σκαφών αναψυχής ανέρχεται στα 50 δισ. δολάρια. Όσον αφορά τη Μεσόγειο, το μερίδιο στην παγκόσμια αγορά ναυλώσεων ανέρχεται στο 70% δηλαδή 35 δισ. δολάρια.
 
«Συγκρίνοντας την εσωτερική αγορά ναυλώσεων με την αγορά της Μεσογείου διαπιστώνουμε ότι το μερίδιο της Ελλάδας ανέρχεται μόλις σε 1,24% γεγονός που προσδίδει δυνατότητες για τεράστια ανάπτυξη» επισημαίνεται στη μελέτη.
 
Ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων στην Ελλάδα που αντιστοιχεί στο yachting  εκτιμάται για το 2018 σε 794.000 ή 2,63% των συνολικών αφίξεων μη κατοίκων.
 
Ο ελλιμενισμός και οι ετήσιες δαπάνες για μόνιμα σκάφη και διερχόμενα μόνο όσα έχουν ελληνική σημαία, ανέρχονται σε 336,16 εκατ. ευρώ.
 
Τα επαγγελματικά σκάφη κάνουν έξοδα που επιβαρύνουν άμεσα το σκάφος, Σε αυτά περιλαμβάνονται η συντήρηση, τα ανταλλακτικά. Η ασφαλιστική κάλυψη, οι πιστοποιήσεις και ο ελλιμενισμός, τα οποία ανέρχονται σε 223,47 εκατ.
 
Εκτός από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία οι οποίες κατέχουν σημαντική θέση ως παραδοσιακές αγορές στον θαλάσσιο τουρισμό, η Κροατία, η Τουρκία και η Ελλάδα αποτελούν αγορές με συνεχόμενη αυξημένη ζήτηση. Το ποσοστό των σκαφών που ελλιμενίζονται με Ελληνική σημαία είναι 39% και 61% με σημαία άλλων χωρών. Από τις αλλοδαπές σημαίες το μεγαλύτερο ποσοστό είναι της Μεγάλης Βρετανίας με 18%. Ακολουθούν η Γαλλία –Ιταλία με 10%, η Γερμανία-Αυστρία με 6%, η Τουρκία με 5%, οι ΗΠΑ με 4% και η Ολλανδία με 2%.
 
Η άνοδος που παρατηρείται τα τελευταία  χρόνια στον θαλάσσιο τουρισμό στην βορειοανατολική και ανατολική λεκάνη της Μεσογείου καθώς και στον νότιο άξονά της (Κροατία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος κλπ) έχει επιτείνει την ανάγκη για κατασκευή νέων σύγχρονων θέσεων ελλιμενισμού σκαφών και κατ’ επέκταση την κατασκευή σύγχρονων μαρινών.
 
Η Κύπρος  έχει 1.520 θέσεις ελλιμενισμού αλλά τα επόμενα χρόνια θα έχει δυνατότητα για πέρα από 4.000.
 
Στην Τουρκία υπάρχουν 18.552 θέσεις, στην Κροατία 17.949, στο Μαυροβούνιο 2.220 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.
 
Η Γαλλία εμφανίζεται να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αγκυροβολίων στην Ευρώπη με αναλογία  32 αγκυροβόλια ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής, Ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με αναλογία 19 αγκυροβόλια ανά χιλιόμετρο και 18 αντίστοιχα. Η Ελλάδα ενώ έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από τα χώρες της Μεσογείου έχει τη χαμηλότερη αναλογία αγκυροβολίων με 0,84 ανά χιλιόμετρα ακτογραμμής.
 
Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 149 χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες. Ο μεγαλύτερος αριθμός θέσεων ελλιμενισμού (17.655) ανήκει σε τουριστικούς λιμένες-μαρίνες (ποσοστό 76%) ενώ στα καταφύγια αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών οι θέσεις ελλιμενισμού ανέρχονται σε 5.407. ποσοστό 23%.
 
Η Ένωση Μαρίνων Ελλάδος προτείνει κίνητρα  για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής.
 
Μεταξύ αυτών είναι η επέκταση εφαρμογής της «Χρυσής βίζας» ως κίνητρο ενίσχυσης του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.
 
Ο νόμος για τη χορήγηση χρυσής βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα  μπορεί να επεκταθεί στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού και νε αποτελέσει ισχυρότατο κίνητρο   για την προσέλκυση μεγάλων σκαφών αναψυχής που θα ελλιμενίζονται μόνιμα στις ελληνικές μαρίνες.
 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μέσω της μελέτης οι πλοιοκτήτες και φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν μακροχρόνιες συμφωνίες ελλιμενισμού σε ελληνική μαρίνα, εφόσον η συνολική αξία της μίσθωσης ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, να δύναται να  κάνουν χρήση των προνομίων της «χρυσής Βίζας».
 
Η αξία των 300.000 ευρώ αντιστοιχεί σε ελλιμενισμό από μερικά έτη έως και μερικές δεκαετίες, ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους αναψυχής και τον  τιμοκατάλογο του φορέα διαχείρισης της ελληνικής μαρίνας.
Στα αυτόματα οφέλη που θα προκύψουν από την προσέλκυση των σκαφών αναψυχής με σκοπό τη μακροχρόνια παραμονή τους στις μαρίνες της Ελλάδας προστίθεται και η προείπσραξη και καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο  του ΦΠΑ του συνολικού τιμήματος.
 
Άλλα κίνητρα είναι:
 
– Η άρση  όλων των περιορισμών ναύλωσης σκαφών υπό ξένη σημαία
– Η μείωση γραφειοκρατίας για την έκδοση άδειας  επαγγελματικού σκάφους με αξιοποίηση του e-μητρώου σκαφών.
– Η ενεργοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για σκάφη αναψυχής