Ανοδικά κινήθηκε η αγορά του yachting

Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2019 10:21
Ανοδικά κινήθηκε, κατά την περίοδο 2014-2018, η αγορά των ενοικιάσεων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής  σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ΙCAP, στην οποία τονίζεται πως η ζήτηση για τις υπηρεσίες του yachting προέρχεται κυρίως από τον εισερχόμενο τουρισμό.
 
Όπως εκτιμάται, με βάση τη μελέτη, πάνω από το 80% των ατόμων που προβαίνουν στην ενοικίαση ενός επαγγελματικού σκάφους αναψυχής, είναι αλλοδαποί τουρίστες που πραγματοποιούν τις διακοπές τους στη χώρα μας.
 
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου και βάσει στοιχείων των νηολογίων που τηρούνται από το υπουργείο Ναυτιλίας, σήμερα ο ελληνικός στόλος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (ενεργές άδειες), εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 6.000 σκάφη εκ των οποίων το 65%, περίπου, είναι σκάφη ιστιοφόρα και το υπόλοιπο 35% μηχανοκίνητα.
 
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP, o οποίος επιμελήθηκε της εν λόγω κλαδικής μελέτης, το μέγεθος της αγοράς (σε αξία) του ελληνικού επαγγελματικού yachting, κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 2014-2018, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,4%.
 
Ειδικότερα, το 2018 σε σχέση με το 2017, τα έσοδα από τους ναύλους των επαγγελματικών σκαφών, εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 4,4%.
 
Αναφορικά με τη διάρθρωση της αξίας της αγοράς για το 2018, τα έσοδα από τις ενοικιάσεις των ιστιοφόρων σκαφών εκτιμώνται στο ποσοστό του 63%, ενώ το υπόλοιπο 37% προέρχεται από τις ενοικιάσεις των μηχανοκίνητων σκαφών. 
 
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 17 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 18 επιχειρήσεων του κλάδου, για τη 5ετία 2013-2017.
 
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, ενώ το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών εμφάνισε σωρευτική αύξηση 3% την περίοδο 2017/13, τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν σωρευτική μείωση σε ποσοστό 2% περίπου την ίδια περίοδο.
 
Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 26% περίπου το 2017 σε σχέση με το 2013, ενώ αναφορικά με το καθαρό αποτέλεσμα, σημαντική είναι η αύξηση της κερδοφορίας το 2017 σε σχέση με το 2016.
 
 με πληροφορίες από ΑΜΠΕ