Απαγόρευση απόπλου για παράνομη ναύλωση ιδιωτικού σκάφους στην Ζέα

Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 07:56
Απαγόρευση απόπλου για παράνομη ναύλωση επεβλήθη στο P/Y ''ΤΕΤΙΝΑ'' σημαίας Εσθονίας, στη μαρίνα Ζέας από στελέχη του Ε' Λιμενικού Τμήματος Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης έναντι του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) για το χρονικό διάστημα από 12-11-2018 έως 26-11-2018 από πέντε (05) αλλοδαπούς υπηκόους, στην οποία ο αρχικός τόπος επιβίβασης και ο τελικός τόπος αποβίβασης των επιβατών βρισκόταν εντός της ελληνικής επικράτειας, χωρίς το εν λόγω πλοίο να διαθέτει άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Από το Ε' Λιμενικό Τμήμα Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων κατά του ιδιοκτήτη - κυβερνήτη.