Πώς καταβάλλεται το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018 09:02
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τον τρόπο απόδοσης
 
Το πρώτο βήμα για να εισπράξει το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά την απόφαση των υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομικών για την εφαρμογή, έστω και εν μέρει σε πρώτη φάση, του ηλεκτρονικού μητρώου σκαφών αναψυχής και ημερόπλοιων, που θεωρείται απαραίτητο εργαλείο διευκόλυνσης της λειτουργίας των σκαφών αναψυχής, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καθορίζει τις διαδικασίες και τον τρόπο απόδοσης του ΤΕΠΑΗ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ΤΕΠΑΗ καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν από την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.