YACHTING

Πλωτές εξέδρες – extensions στις μαρίνες Featured

Σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού δίνει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης θέσεων ελλιμενισμού

Λύση στο θέμα της διαρκώς αυξημένης ζήτησης των θέσεων ελλιμενισμού στις μαρίνες αλλά και τους τουριστικούς λιμένες για ξένα και ελληνικά σκάφη αναψυχής έρχεται να δώσει μέσω σχετικής ρύθμισης το υπουργείο Τουρισμού, στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση του τουρισμού.

 

Στόχος της εν λόγω ρύθμισης, με την οποία θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης πλωτών εξεδρών εντός μαρινών και καταφυγίων, είναι η μείωση απώλειας εσόδων από σκάφη που αποχωρούν ή αναβάλλουν την επίσκεψη στις ελληνικές μαρίνες λόγω μη ανεύρεσης θέσεων, η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου από φόρους και τέλη, αλλά και η μείωση των κινδύνων από μια άτακτη και ανεξέλεγκτη αγκυροβολία των σκαφών σε θαλάσσιο χώρο εκτός λιμένων. Επισημαίνεται ότι για τα αγκυροβόλια έχει ήδη προβλεφθεί η δυνατότητα εγκατάστασης πλωτών εξεδρών και προβλητών με το άρθρο 87 του ν. 4926/2022.

Σημειώνεται ότι το θέμα των θέσεων ελλιμενισμού είχε θέσει παλαιότερα και η Ένωση Μαρινών Ελλάδος, αφού, όπως είχε επισημανθεί, η αυξημένη ζήτηση δεν επαρκούσε στην κάλυψη των αναγκών από τις περίπου 14.000 οργανωμένες θέσεις που βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια. Έχει επισημανθεί ότι οι καινούργιες υποδομές δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, με σημαντικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες.

 
 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ), Ευθύμιος Μπιμπής, εξηγεί στη «Ναυτεμπορική» ότι αυτή τη στιγμή περίπου 600 σκάφη αναψυχής δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ακόμα σε κάποια μαρίνα στο αττικό λιμενικό σύστημα και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξεύρεσης θέσης ελλιμενισμού.

Σημειώνει ότι η εξεύρεση μαρίνας που να διαθέτει θέσεις ελλιμενισμού στην Αττική θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο και να υπάρχουν υποδομές για την επισκευή του σκάφους σε περίπτωση ζημιάς, αλλά και χώροι δραστηριοτήτων για τους πελάτες.

Τόνισε ότι υπήρξαν συζητήσεις με τα συναρμόδια υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας για το θέμα αυτό, ενώ η πρόταση που είχε τεθεί για το λιμάνι του Λαυρίου παραμένει σε εκκρεμότητα εν όψει του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. από ιδιώτη επενδυτή.

Η ρύθμιση

Η πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου που ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλή προβλέπει την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού εντός του χωροθετημένου θαλάσσιου χώρου της μαρίνας ή του καταφυγίου με την τοποθέτηση συστήματος πλωτών προβλητών ή εξεδρών εξαρτημένων ή μη από την ακτή, η προσαύξηση των οποίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 10% αυτών. Η χρονική διάρκεια τοποθέτησής τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη για τις μαρίνες και τους εννέα μήνες ετησίως για τους τουριστικούς λιμένες, και δεν θα δύναται να παραταθεί, εκτός αν υποβληθεί αίτηση για την τροποποίηση της άδειας χωροθέτησης της μαρίνας ή του καταφυγίου για προσαύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.

Ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας ή του καταφυγίου για το θέμα των πλωτών εξεδρών καταβάλλει συμπληρωματικό τίμημα, που καθορίζεται ανά δημιουργούμενη θέση ελλιμενισμού με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το συμπληρωματικό τίμημα καταβάλλεται στον εκάστοτε εκμισθωτή ή στην παραχωρούσα αρχή του κάθε τουριστικού λιμένα, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης.

Γνωστοποίηση

Ο φορέας διαχείρισης πριν από την τοποθέτηση των ανωτέρω προσωρινών κατασκευών προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού. Η γνωστοποίηση αυτή, που επέχει θέση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ανωτέρω προσωρινών κατασκευών, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τεκμηριωμένη μελέτη μηχανικού για την τοποθέτηση και την εγκατάσταση των κατασκευών.

Καθορισμός χρήσεων γης

Στο σχέδιο νόμου επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών που συνδέονται με τον προορισμό και τη λειτουργία του λιμένα ως τουριστικής υποδομής για τον ελλιμενισμό σκαφών.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και η κατανομή αυτών ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, 10 γραφεία, τράπεζες, κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια/αναψυκτήρια/ κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων, κτίρια στέγασης Λιμενικών Αρχών, σταθμός λυμάτων/σεντινόνερων, καθώς και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Εξάλλου επί λιμενικών έργων και κατά μήκος των κυματοθραυστών μπορούν να καθοριστούν υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.