ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

Με την υποτροφία ναυτιλιακών σπουδών ύψους 3000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024

Η CMA CGM σημείωσε ότι "η κατάσταση αξιολογείται στενά για κάθε σκάφος πριν από κάθε διέλευση, επομένως οι επιλογές δρομολόγησης δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να κοινοποιηθούν".

Ένα διαρκώς ανανεούμενο ναυπηγικό πρόγραμμα τρέχει την τελευταία τριετία ο ναυτιλιακός όμιλος του Γιώργου Προκοπίου

Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., η βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας και η προώθηση της πράσινης ναυτιλίας

Η νορβηγική εταιρεία μεταφοράς αυτοκινήτων Höegh Autoliners κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση του “Höegh Chiba” και άσκησε το δικαίωμα να αγοράσει το “Höegh Jeddah”.

Σημαντώνης: Στο πλαίσιο των υποτροφιών της ΕΕΝΜΑ ενώνεται το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης και η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης», Μαρία Αγγελικούση, υπέγραψαν στις 27/2/2024

Η VesselsValue αποκαλύπτει τα 10 κορυφαία ναυτιλιακά κράτη με βάση την πλοιοκτησία για το 2024, εξετάζοντας τις συνολικές αξίες περιουσιακών στοιχείων για τα πλοία ανά χώρα πραγματικού ιδιοκτήτη

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης

Show 2 page of 31