ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

Πρωτοβουλία του ΙΜΟ για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών

Συμφωνία για τη δρομολόγηση του πρώτου θεματικού έργου που επικεντρώνεται ειδικά στις γυναίκες στη ναυτιλία υπέγραψε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) και η Δημοκρατίας της Κορέας.

Συμφωνία για τη δρομολόγηση του πρώτου θεματικού έργου που επικεντρώνεται ειδικά στις γυναίκες στη ναυτιλία υπέγραψε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) και η Δημοκρατίας της Κορέας.

Το SMART-C Women έχει ως στόχο να συμβάλει στην ισότητα των φύλων με την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της ναυτιλίας.

Η κατά προσέγγιση χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 3 εκατ. δολάρια για περίοδο πέντε ετών.

Σε συνεργασία με την περιφερειακή Ένωση Γυναικών στη Ναυτιλία (WIMAs) του ΙΜΟ, το έργο θα παρέχει κατάρτιση που θα βοηθήσει τις γυναίκες να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους σε συναφείς κλάδους, αποκτώντας, για παράδειγμα, εκπαιδευτικά προσόντα σε περιβαλλοντικές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον ΓΓ του ΙΜΟ, Kitack Lim και τον πρέσβη Yoon Yeocheol, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Κορέας στον ΙΜΟ.