ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

«Σωσίβιο» τα βελτιωμένα μέτρα στη ναυτιλιακή ασφάλεια Featured

Η αυξημένη εστίαση στα μέτρα ναυτιλιακής ασφάλειας οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση το 2022 του αριθμού των πλοίων που χάθηκαν στη θάλασσα

Η αυξημένη εστίαση στα μέτρα ναυτιλιακής ασφάλειας οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση το 2022 του αριθμού των πλοίων που χάθηκαν στη θάλασσα

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz, πριν από 30 χρόνια ο παγκόσμιος στόλος έχανε 200 και πλέον πλοία ετησίως, ενώ στο τέλος του 2022 οι απώλειες αυτές ήταν λιγότερες από 40.

Η έρευνα δείχνει ότι 38 απώλειες πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 100 κόρων σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, σε σύγκριση με 59 απώλειες έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή μείωση κατά 36%. Περίπου το ένα τέταρτο των πλοίων που χάθηκαν το 2022 ήταν φορτηγά.

Οι ετήσιες ναυτιλιακές απώλειες έχουν μειωθεί κατά 65% την τελευταία δεκαετία (109 συνολικές απώλειες το 2013), αντανακλώντας τη θετική επίδραση μιας αυξημένης εστίασης των ναυτιλιακών διοικήσεων και των νηογνωμόνων σε μέτρα ασφαλείας με την πάροδο του χρόνου, όπως οι κανονισμοί, ο βελτιωμένος σχεδιασμός, η τεχνολογία των πλοίων και η διαχείριση κινδύνων.

Η βύθιση αποτελεί την κύρια αιτία συνολικής απώλειας σε όλους τους τύπους των πλοίων. Για το 2022 η αιτία αυτή αντιπροσωπεύει απώλειες άνω του 50%.

Ως κύρια αιτία αναφέρονται οι κακές καιρικές συνθήκες, η κακή ορατότητα, οι πλημμύρες και η βλάβη των μηχανημάτων. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες αναφέρθηκαν ως παράγοντας σε τουλάχιστον 8 απώλειες πλοίων κατά την περσινή χρονιά. Η πυρκαγιά κατατάχθηκε ως η δεύτερη αιτία απώλειας, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η σύγκρουση πλοίων.

Συνολικά τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αναφερθεί 807 απώλειες πλοίων. Οι θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κίνας, της Ινδοκίνας, της Ινδονησίας και των Φιλιππινών είχαν το παγκόσμιο ρεκόρ τόσο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (204 απώλειες), όσο και κατά το προηγούμενο έτος, όπου αναφέρθηκαν τουλάχιστον 10 απώλειες πλοίων.

Ο πλοίαρχος Rahul Khanna, παγκόσμιος επικεφαλής της συμβουλευτικής για τους ναυτιλιακούς κινδύνους στην Allianz, είπε ότι «οι απώλειες πλοίων υποχώρησαν στον χαμηλότερο αριθμό που έχουμε δει στη 12ετή ιστορία της ετήσιας μελέτης».

Συνδυασμός παραγόντων

Πάντως η έρευνα της Allianz επισημαίνει ότι ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο πλοίο, οι συνεχιζόμενες και νέες απειλές που δημιουργούνται από τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της σύγκρουσης στην Ουκρανία, οι προκλήσεις της απεξάρτησης από τον άνθρακα, η οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και το αυξανόμενο κόστος των ναυτικών αποζημιώσεων, σημαίνει ότι ο τομέας έχει ακόμη πολλά εμπόδια να αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες. Παρότι οι συνολικές απώλειες πλοίων μειώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των ναυτικών ατυχημάτων που αναφέρθηκε κατά το 2022 παραμένει σταθερός, στα 3.032 συμβάντα (3.000 έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις Βρετανικές Νήσους καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών (679), ενώ η βλάβη μηχανημάτων αντιστοιχούσε σχεδόν στο ήμισυ των περιστατικών παγκοσμίως (1.478).

Κατά την τελευταία δεκαετία τα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα σημειώθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, 4.969. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρθηκαν 27.477 ναυτικά ατυχήματα.