ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

Costamare: Εκτίναξη εσόδων κατά 89% το α’ τρίμηνο

Η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση δύο πλοίων capesize

Σημαντική αύξηση εσόδων κατά 89% ή 221,4 εκατ. δολάρια παρουσίασε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2024 η Costamare του Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου. Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια bulkers και boxships είδε τα έσοδά της να εκτοξεύονται στα 475,43 εκατ. δολ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, από 248,8 εκατ. δολ. στη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου του 2023.

Αντίθετα, ελαφρά μειωμένα ήταν τα καθαρά κέρδη για την ίδια περίοδο, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 102,67 εκατ. δολ., έναντι 148,8 εκατ. δολ. που ήταν πέρυσι.

Στις 2 Απριλίου 2024 η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 0,115 δολ. ανά μετοχή επί των κοινών μετοχών, το οποίο καταβλήθηκε στις 6 Μαΐου 2024 στους κατόχους κοινών μετοχών που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατά τη 19η Απριλίου 2024.

Επίσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια που απομένουν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών είναι ύψους περίπου 30 εκατ. δολ. για κοινές μετοχές και 150 εκατ. δολ. για τις προνομιούχες μετοχές

Νέες εξαγορές

Η Costamare ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά του πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «Miracle», χωρητικότητας 180.643 DWT, κατασκευής 2011, ενώ προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση δύο capesize bulkers, του «Frontier», χωρητικότητας 181.415 DWT, κατασκευής 2012, και του «Lowlands Prosperity», χωρητικότητας 179.895 DWT, κατασκευής 2012.

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγόρη Ζήκο, CFO της Costamare Inc., στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 η ρευστότητα της εταιρείας ήταν κοντά στο 1,1 δισ. δολ., ενώ ο ίδιος ανέφερε πως για το 97% και το 80% του στόλου των containerships της εταιρείας για το 2024 και το 2025 αντίστοιχα, είχαν δημιουργηθεί συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 2,3 δισ. δολ., μέσης διάρκειας 3,4 ετών.

Ο κ. Ζήκος επεσήμανε εξάλλου ότι ο όγκος των φορτίων έχει γενικά βελτιωθεί, ενώ τόνισε ότι η διαταραχή στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση των ναυλώσεων της αγοράς.

Όσον αφορά το χύδην ξηρό φορτίο, είπε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνήθηκε η απόκτηση ακόμη δύο πλοίων τύπου capesize. Πρόσθεσε, δε, ότι τα ιδιόκτητα πλοία ξηρού χύδην φορτίου του στόλου συνεχίζουν να διαπραγματεύονται σε spot βάση.

Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας εκμετάλλευσης χύδην ξηρού φορτίου Costamare Bulkers Inc. (CBI) ναυλώθηκαν κατά μέσο όρο 57 πλοία ξηρού φορτίου τρίτων. Από τις 10 Μαΐου 2024 η CBI έχει ναυλώσει συνολικά 54 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου με χρονοναυλώσεις περιόδου.

Σχετικά με την πλατφόρμα χρηματοδοτικής μίσθωσης Neptune Maritime Leasing, ο CFO της Costamare είπε ότι αναπτύσσεται σταθερά, με συναλλαγές χρηματοδοτικής μίσθωσης για 24 πλοία συνολικά.

Κατά τη διάρκεια των τρίμηνων περιόδων που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2024, η Costamare είχε κατά μέσο όρο 107,9 πλοία στον ιδιόκτητο στόλο της.

Πωλήσεις πλοίων

Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, η Costamare πούλησε τα bulkers «Manzanillo», «Progress», «Konstantinos», «Merida», «Alliance» και «Pegasus», συνολικής χωρητικότητας 246.151 DWT.

Την ίδια περίοδο, επίσης, στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, η εταιρεία πούλησε τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Maersk Kalamata» και «Sealand Washington», συνολικής χωρητικότητας 13.292 TEUs, και το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου «Miner», χωρητικότητας 32.300 DWT.

Η Costamare Inc. έχει 50 χρόνια ιστορίας στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει στόλο 68 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 513.000 TEUs, καθώς και 39 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου με συνολική χωρητικότητας περίπου 2,9 εκατ. DWT (συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου που έχει συμφωνηθεί για πώληση και δύο πλοίων υπό απόκτηση).