ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

ESG της INTERCARGO: Οδικός χάρτης για τη ναυτιλία ξηρού χύδην φορτίου

Η εξελισσόμενη ατζέντα για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) δεν αποτελεί απλώς προϋπόθεση για τη λειτουργία στη ναυτιλιακή βιομηχανία ξηρού χύδην φορτίου του 21ου αιώνα

Είναι ένας οδικός χάρτης για την ευημερία εν μέσω προκλήσεων και την εξασφάλιση βιώσιμης επιτυχίας, λέει η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου (INTERCARGO).

Συνοψίζοντας την πρόσφατα δημοσιευμένη ESG Review της INTERCARGO, ο Κώστας Γκόνης, Γενικός Γραμματέας της INTERCARGO ενημέρωσε ότι «απαιτείται σίγουρα μια μακρόπνοη στάση κατά την αντιμετώπιση βασικών πτυχών που διαμορφώνουν το μέλλον των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και του τομέα της ναυτιλίας ξηρού χύδην φορτίου πιο συγκεκριμένα».

"Η ναυτιλία ξηρού χύδην φορτίου θα πρέπει να αγκαλιάσει την ατζέντα ESG ως καταλύτη για την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τον αντίκτυπό της και τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα", ανέφερε.
Με την προληπτική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, την προώθηση ισχυρών πρακτικών διακυβέρνησης και την υιοθέτηση μιας κουλτούρας με γνώμονα το σκοπό, ο τομέας της ναυτιλίας ξηρού χύδην φορτίου μπορεί να πλοηγηθεί στις παρούσες και μελλοντικές πολυπλοκότητες, ενώ χαρτογραφεί μια πορεία προς τη βιώσιμη ευημερία για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, δηλώνει η ESG Review.

Η πρώτη ESG ανασκόπηση της INTERCARGO προσδιορίζει τα βασικά βήματα που λαμβάνει ο τομέας της ναυτιλίας ξηρού χύδην φορτίου στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Υπογραμμίζοντας την ασφάλεια τόσο ως βασική προτεραιότητα όσο και ως τομέα αυξανόμενης επιτυχίας, η έκθεση επισημαίνει σημαντικές Βελτιώσεις στην ασφάλεια των πλοίων ξηρού χύδην φορτίου κατά την τελευταία δεκαετία, οι οποίες επιτεύχθηκαν παράλληλα με τη σημαντική ανάπτυξη του παγκόσμιου στόλου ξηρού χύδην φορτίου.

Ο Δρ Γκόνης επεσήμανε: «Η ευημερία των ναυτικών βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων μας. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας τους είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον του κλάδου μας. Οι άνθρωποι παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της επιτυχίας μας».

Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές ξεχωρίζει ως ύψιστη περιβαλλοντική πρόκληση για τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων στον τομέα της ναυτιλίας ξηρού χύδην φορτίου, παράλληλα με άλλες περιβαλλοντικές ανησυχίες όπως η διαχείριση αποβλήτων, η διάθεση επικίνδυνων υλικών και οι επιπτώσεις του έρματος. Με καθεστώς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), η INTERCARGO εργάζεται προληπτικά για την επίτευξη των στόχων καθαρού μηδενικού ισοζυγίου της ναυτιλίας για το 2050 και ιδίως για την επίτευξη απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με ασφάλεια. Ο Δρ Γκόνης σχολίασε: «Ενώ οι τεχνολογικές αβεβαιότητες παραμένουν, η υιοθέτηση της καινοτομίας είναι απαραίτητη. Επιπλέον, η προτεραιότητα στην ανάπτυξη ταλέντων και η προώθηση μιας νοοτροπίας καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση και τη διατήρηση κορυφαίων ταλέντων για την κάλυψη των απαιτήσεων του μέλλοντος».

Ο Δρ Γκόνης παρατήρησε: «Μια σαφής αίσθηση σκοπού, σε συνδυασμό με ισχυρές δομές διακυβέρνησης, είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου, επιδιώκοντας τελικά ισχυρότερες, ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες πρακτικές ναυτιλίας ξηρού χύδην φορτίου».

Ο πρόεδρος της INTERCARGO Δημήτριος Φαφαλιός σχολίασε: «Το ESG Review της INTERCARGO υπογραμμίζει ότι το ESG έχει γίνει ένα όλο και πιο σημαντικό θέμα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην κοινότητα της ναυτιλίας ξηρού χύδην φορτίου, όπως επενδυτές, χρηματοδότες, ναυλωτές, ιδιοκτήτες φορτίων, ασφαλιστές, εργαζόμενοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις».

theseanation.gr