ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

SQLearn: Ψηφιακό εργαλείο για την επιθεώρηση ελέγχου πλοίων

Επιτρέπει στο πλήρωμα να πραγματοποιήσει εικονική επιθεώρηση του πλοίου και να έχει λεπτομερή εικόνα της κατάστασής του

Ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που ενσωματώνει όλα τα δημοφιλή ερωτηματολόγια επιθεώρησης ελέγχου πλοίων ανέπτυξε η ελληνική εταιρεία SQLearn.

Η συμμόρφωση των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και του κάθε πλοίου και πληρώματός τους ξεχωριστά, με τους συνεχώς αυστηροποιούμενους κανονισμούς που διέπουν τη σύγχρονη παγκόσμια ναυτιλία, είναι κορυφαία προτεραιότητα τόσο για τη σύννομη και ασφαλή λειτουργία, όσο και για την προοπτική ανάπτυξης κάθε δραστηριότητάς τους.

Οι επιθεωρήσεις ελέγχου πλοίων (vetting inspections) είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας των εταιρειών και των πληρωμάτων τους, αφού αποτελούν το βασικό εργαλείο αξιολόγησης της ασφάλειας και καταλληλόλητας κάθε πλοίου για σκοπούς όπως η μεταφορά ενός συγκεκριμένου τύπου φορτίου ή η λειτουργία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, και άρα το καλό αποτέλεσμα είναι πρόκριμα για συνεργασίες.

Σύμφωνα με τη SQLearn, κρίσιμο στοιχείο για μία επιτυχημένη επιθεώρηση είναι και η ετοιμότητα και ανταπόκριση του πληρώματος στη διαδικασία.

«Κάτι που εξασφαλίζει το Vetti, μια πρωτοποριακή λύση της SQLearn, που εξειδικεύεται  στην παροχή υπηρεσιών online εκπαίδευσης στον τομέα της ναυτιλίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο λογισμικό που ενσωματώνει όλα τα δημοφιλή ερωτηματολόγια επιθεώρησης ελέγχου, όπως τα Rightship’s RISQ, OCIMF’s SIRE 2.0, VIQ και TMSA frames, ενώ δίνει και τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων ερωτηματολογίων, επιτρέποντας στο πλήρωμα να πραγματοποιήσει εικονική επιθεώρηση του πλοίου και έτσι να έχει μια λεπτομερή εικόνα της κατάστασής του, να εντοπίσει πιθανές ελλείψεις και να προετοιμαστεί καλύτερα για πραγματικές επιθεωρήσεις».

Το Vetti, καταλήγει η SQLearn, «έχει σχεδιαστεί ώστε όχι μόνο να ενισχύει τη συμμόρφωση και την ασφάλεια, αλλά και να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και ετοιμότητα των πληρωμάτων».