ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Νέος Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ Κούβαρης Δρακούλης

Υπολιμενάρχης ο Αρχιπλοίαρχος Γραμματέας Άγγελος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ Κούβαρης Δρακούλης αναλαμβάνει την θέση του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά.

Στη θέση Υπολιμενάρχη τοποθετείται ο Αρχιπλοίαρχος Γραμματέας Άγγελος.