ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Attica Group : Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

Αλλαγές στις ημερομηνίες που αφορούν τα μερίσματα

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. & 4.1.3.15.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024 καθώς και οι ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης πληρωμής του μερίσματος, που αναφέρονται στο από 03.04.2024 ανακοινωθέν Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2024, θα τροποποιηθούν. Οι νέες ημερομηνίες θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.