Τουρισμός

Την απόφαση να χορηγεί βίζες τριετούς και πενταετούς διάρκειας σε 
Παρατείνεται για ένα έτος η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων εισόδου…