Ποντοπόρος

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΕΕ, παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον…
Οριακή αύξηση παρουσίασε η δύναμη του εμπορικού στόλου τον Μάρτιο του 2022,…
Εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ι.Ν.Τ., ο Πρόεδρος Δρ. Νικόλαος…
Κατά 5,6% αυξήθηκε η χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη διάρκεια του 2021.…
Ετήσια Έκθεση 2021-2022 Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
Κέρδη ρεκόρ από τα κλεισμένα χρονοναυλοσύμφωνα μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022…
Σήμερα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), καθιερώνει για πρώτη φορά μία ημέρα…
Γιορτάζοντας 50 χρόνια έντονης δραστηριότητας και δυναμικής εξέλιξης στη ναυτιλία, ο Nίκος…
Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) χαιρετίζει τη θέση που υιοθέτησε η Επιτροπή…
Το πρόγραμμα Συνεδρίων και Σεμιναρίων των Ποσειδωνίων 2022 θα εμβαθύνει στα κρίσιμα…