Διαγωνισμός απευθείας κατάταξης αξιωματικών Λιμενικού ειδικότητας τεχνικού με μοριοδότηση

Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 17:52
Την προκήρυξη διαγωνισμού για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή συνολικά δεκατριών (13) αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών), ειδικότητας τεχνικού με τον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 
Έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 46/20-08-2021, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια»  http://diavgeia.gov.gr  (ΑΔΑ: ΩΙ2Ι4653ΠΩ-15Μ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.
 
Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
 
Όσοι / ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 1/9/2021, ημέρα Τετάρτη, έως και 30/9/2021, ημέρα Πέμπτη, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
Τ.Κ. 18510
 
Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού).