Τα ελληνικά και τα ιταλικά λιμάνια κορυφαία σε επιβατική κίνηση στην Ευρώπη

Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021 15:29
Τα ελληνικά και ιταλικά λιμάνια είναι οι κύριες θαλάσσιες πύλες της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα του European Statistical Recoverey Dasboard με τίτλο «Maritime passenger statistics».
 
Πιο συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύουν το 42% του συνολικού αριθμού επιβατών που απο-επιβιβάστηκαν σε ευρωπαϊκά λιμάνια το 2020.
 
Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλία είναι στην πρώτη θέση με 55,1 εκατομμύρια επιβάτες και η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με 40,9 εκατομμύρια. Ακολουθούν:
 
-Η Δανία με 30,9 εκατ.
 
-Η Κροατία με 18,8 εκατ.
 
– Η Γερμανία με 16,4 εκατ.
 
– Η Σουηδία με 14 εκατ. και
 
– Η Γαλλία με 10,4 εκατομμύρια.
 
 
 
Το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19 η επιβατική κίνηση στα ευρωπαϊκή λιμάνια μειώθηκε και  σχεδόν υποδιπλασιάστηκε αφού μειώθηκε κατά 44,9% σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα 230,6 εκατομμύρια έναντι 419 εκατομμυρίων.
 
Το α’ τρίμηνο του 2020 η μείωση ήταν, σε ποσοστό, -14% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, το β’ τρίμηνο μείον 69,3%, το γ’ τρίμηνο μείον 35,7% και το δ’ τρίμηνο μείον 46,8%.
 
Τα στοιχεία αφορούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τις χώρες της την EFTA- Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών ήτοι Ισλανδία, Νορβηγία καθώς και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες Μαυροβούνιο και Τουρκία.
 
Η μεγαλύτερη μείωση επιβατικής κίνησης σημειώθηκε στη Σλοβενία σε ποσοστό 99,5% όπου και μετρήθηκαν μόλις 119 επιβάτες για όλο το 2020. Μείωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% σημειώθηκε στο Βέλγιο ( -93,6%) και στην Κύπρο (91,1%) το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, επτά είδαν μείωση επιβατικής κίνησης σε ποσοστό άνω του 50%. Για εννέα κράτη-μέλη η μείωση κυμάνθηκε μεταξύ 30%-50%.
 
Η μικρότερη μείωση επιβατικής κίνησης καταγράφηκε στη Βουλγαρία (-26,4%) και στη Λιθουανία (-10%).
 
Κρουαζιέρα
 
Ο αριθμός επιβατών κρουαζιέρας το 2020 στα λιμάνια της ΕΕ μειώθηκε κατά 91% το 2020 σε σύγκριση με το 2019, “κλείνοντας” στο 1,3 εκατομμύρια. Αν και οι επιβάτες κρουαζιέρας αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό της συνολικής επιβατικής κίνησης, που απο-επιβιβάζονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια ωστόσο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τα λιμάνια -προορισμό κρουαζιέρας. Σχεδόν το 86% των επιβατών κρουαζιέρας που έπιασαν ευρωπαϊκό λιμάνι απο-επιβιβάστηκαν σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία.