Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έρευνα στους κλάδους της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων λιμένων

Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021 15:25
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021, η πρώτη δημόσια τηλε – διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας στους κλάδους της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων λιμένων.
 
Οι εργασίες άρχισαν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννη Λιανό, να αναφέρεται στις αρμοδιότητές της αλλά και στην επιτυχημένη ελεγκτική της δράση. Στη συνέχεια εξήγησε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δράσεις των συμμετεχόντων μερών στην ανωτέρω κλαδική έρευνα και εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.
 
Αμέσως μετά, τον λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι παρουσίασαν επιγραμματικά τις διατάξεις της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3122/2021 που ενσωμάτωσε το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 883/2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. Με ιδιαίτερη αυστηρότητα μάλιστα τόνισαν ότι από πλευράς του Υπουργείου αναμένεται πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, τόσο της Οδηγίας όσο και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017, από όλους τους λιμένες που υποχρεούνται να τον τηρούν.
 
Στην ενότητα αυτή, συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ ΑΕ, ενός από τους μεγαλύτερους λιμένες της χώρας, ο οποίος ανέφερε ότι ο Οργανισμός έχει προβεί σε διαδικασίες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017 και πως σκοπεύει να τις ολοκληρώσει άμεσα τηρώντας πάντα το πνεύμα και το γράμμα των διατάξεών του, σημειώνοντας όμως και τους προβληματισμούς του για την περίπτωση ύπαρξης πολλών παρόχων σε έναν λιμένα.
 
Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Εκτελεστικό Διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, Δημήτριο Ιατρίδη, ο οποίος τόνισε ότι οι λιμένες – μέλη της Ένωσης δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια η οποία θα έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Αναφέρθηκε επίσης στις επιλογές ανάθεσης που ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού αλλά και στο άρθρο 10 του Προοιμίου του, στο οποίο αποτυπώνεται η μη επιβολή συγκεκριμένου μοντέλου και η δυνατότητα που παρέχεται στους λιμένες να επιλέγουν τον τρόπο ανάθεσης της υπηρεσίας.
 
Όλοι οι ως άνω αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς που φέρουν την ευθύνη ελέγχου και τήρησης των κειμένων διατάξεων, φάνηκε πως έχουν κοινό στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία, τηρώντας πάντα το νομοθετικό πλαίσιο.
 
Όπως επεσήμαναν στελέχη που συμμετείχαν στην τηλε-διαβούλευση «εκ του αποτελέσματος κρίνοντας και με βάση την απουσία καταγγελιών για ανεπάρκεια διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, προκύπτει πως το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών λιμένων τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες με γνώμονα το περιβάλλον, το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία».
 
Με ενδιαφέρον αναμένεται το δεύτερο στάδιο της εν λόγω διαβούλευσης, η οποία έχει ορισθεί για τον Απρίλιο του 2022, ενώ η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2022.