Attica Group: αύξηση εσόδων και κερδών

Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022 17:08
Στα 421,61 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Attica Group στο εννεάμηνο του 2022, ενώ σε επίπεδο ΄γ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 220,17 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα περσινά μεγέθη ήταν στα 270,5 εκατ. ευρώ και 148,31 εκατ. ευρώ. Η ποσοστιαία αύξηση σε επίπεδο γ΄ τριμήνου 2022 ήταν 48,45% και για το εννεάμηνο 55,86%.
 
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 62,33 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και 52,73 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. Για το γ τρίμηνο του 2021  τα EBITDA ήταν στα 47,11 εκατ. ευρώ και για το εννεάμηνο στα  42,74 εκατ. ευρώ.
 
Παράλληλα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε  49,09 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και 14,62 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, έναντι  33,34 εκατ. ευρώ και 4,31 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
 
Τέλος τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε  60,70 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2022, ενώ προέκυψαν κέρδη 30,16 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022, έναντι κερδών 32,74 εκατ. ευρώ και ζημιών 1,31 εκατ. ευρώ, κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
 
Για τους επόμενους μήνες του έτους 2022, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου προβλέπεται να κινηθεί στα συνήθη προ Covid-19 επίπεδα.
 
Ο Όμιλος διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2022 σε Ευρώ 75,67 εκατ. έναντι Ευρώ 97,36 εκατ. στις 31.12.2021. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 15 εκατ. οι οποίες στις 30.09.2022 είναι αχρησιμοποίητες.
 
Τον Οκτώβριο 2022, η Εταιρεία ανακοίνωσε τη σύναψη διμερών συμβάσεων δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους Ευρώ 210 εκατ. επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου συμβατικής λήξεως 2022-2023. Οι ανωτέρω συμφωνίες οδηγούν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του Ομίλου.
 
Επιπλέον, η ICAP A.E., στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρίας, αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία (1) βαθμίδα, αποδίδοντάς της διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).
 
Επίσης σε συνέχεια της από 23.9.2022 υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και των μεγαλύτερων μετόχων και πιστωτών της ΑΝΕΚ για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 26.9.2022 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Εταιρία. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.