ΠΝΟ: Ευθύνη των εταιρειών τα διαγνωστικά τεστ για τους ναυτικούς

Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2021 15:34
Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, στο σημείο που αφορά την οικονομική επιβάρυνση των ναυτικών που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, με τα διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό, ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
 
Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας αναφέρει ότι για τα ιατρικά πιστοποιητικά των Ναυτικών δεν καταβάλλεται από μέρους τους καμία δαπάνη, σε αντίθεση με την ΚΥΑ η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4214 της 13-09-2021, ορίζεται στο άρθρο 1 περίπτωση 18 ότι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές πρέπει να διενεργούν διαγνωστικό έλεγχο δύο φορές την εβδομάδα, εφ’ όσον δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, με δική τους δαπάνη.
Προσθέτει, επίσης ότι η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.45222 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3130/18-07-2021, περί Εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε Nαυτικούς-μέλη πληρώματος πλοίων, ορίζει ρητά στο άρθρο 2 παρ. 2 ότι «Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα....... με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / διαχειριστή».
 
¨Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις πρόκειται περί ειδικών διατάξεων σε εκτέλεση διεθνούς συμβάσεως εργασίας (lex specialis) οι οποίες βάση έχουν την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), η οποία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερκεραστεί από την οποιαδήποτε κοινή Υπουργική Απόφαση ή διάταξη εσωτερικού νόμου», αναφέρει η ΠΝΟ.