Ποιο είναι το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για τις μαρίνες

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 07:36
Το δικαίωμα Παραχώρησης Χρήσης και Εκμετάλλευσης 17 μαρίνων ανά την Ελλάδα με σκοπό την αξιοποίησή τους έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο θα αξιολογήσει προτάσεις και εναλλακτικές επιλογές για την αξιοποίησή τους.
 
Στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης αναφέρονται τα εξής:
 
- Μαρίνα Πύλου
 
Μαρίνα 129 θέσεων για σκάφη μέχρι και 30 μέτρα σε μήκος μπροστά στην πόλη της Πύλου. Χερσαία ζώνη έκτασης 32.475 τμ με δυνατότητα συνολικής δόμησης 6.495 τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής.
• Το τελικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος (Π.Δ.) που αφορά στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της Νέας Μαρίνας Πύλου (επαναχωροθέτηση) θα αναρτηθεί στην εικονική βάση δεδομένων προς γνώση των Προεπιλεγέντων Επενδυτών της 2ης φάσης του διαγωνισμού
Υποβολή δεσμευτικών προσφορών στις 26/02/2018
 
- Μαρίνα Αλίμου
 
Μαρίνα 1.246 θέσεων για σκάφη μέχρι και 45 μέτρα σε μήκος στο νότιο παράλιο μέτωπο των Αθηνών με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Χερσαία ζώνη έκτασης 210 στρ. με δυνατότητα συνολικής δόμησης 18.520 τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής.
• Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (EoI) προς τους ενδιαφερόμενους/υποψήφιους επενδυτές (1η φάση διαγωνισμού) Δημοσιεύτηκε στο TED στις 9/11/2017, και στις 17/11/2017 αναρτήθηκε στο site του ΤΑΙΠΕΔ
 
- Μαρίνα Χίου
 
Μαρίνα 180 θέσεων για σκάφη μέχρι και 25 μέτρα σε μήκος βόρια της πόλης της Χίου. Χερσαία ζώνη έκτασης 350στρ με δυνατότητα συνολικής δόμησης 6.900 τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής.
• Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (EoI) προς τους ενδιαφερόμενους/υποψήφιους επενδυτές (1η φάση διαγωνισμού) Δημοσιεύτηκε στο TED στις 11/11/2017, και στις 17/11/2017 αναρτήθηκε στο site του ΤΑΙΠΕΔ
 
- Μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού)
 
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 76 στρεμμάτων στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Για την αξιοποίηση της μαρίνας το ΤΑΙΠΕΔ θα εκπονήσει νέο σχέδιο χωροθέτησης.
• Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (EoI) προς τους ενδιαφερόμενους/ υποψήφιους επενδυτές (1η φάση διαγωνισμού) πρόκειται να δημοσιευτεί μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2018
 
- Λιμένας / Μαρίνα Μυκόνου
Νέος Λιμένας Τούρλου Μυκόνου
 
• Στο ΤΑΙΠΕΔ έχει περιέλθει όλος ο Λιμένας με τρείς διακριτές δραστηριότητες (Επιβατηγός ναυτιλία, Κρουαζιέρα και Μαρίνα). Εξετάζεται ο βέλτιστος τρόπος παραχώρησης είτε ως σύνολο, είτε ως παραχώρηση κάθε μίας δραστηριότητα ξεχωριστά
Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για το διαγωνισμό αξιοποίησης του λιμένα στο σύνολό του ή της μαρίνας αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2018.
 
- Μαρίνα Αργοστολίου
 
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 50 στρεμμάτων περίπου και δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 175 σκαφών. Συνολική δομήσιμη επιφάνεια 3.300 τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής.
Αναμένεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για το διαγωνισμό αξιοποίησης της μαρίνας μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2017.
 
- Μαρίνα Ζακύνθου
 
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 31 στρεμμάτων περίπου, με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 275 σκαφών.
Αναμένεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για το διαγωνισμό αξιοποίησης της μαρίνας μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2017.
 
- Μαρίνα Ιτέας
 
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 25 στρεμμάτων περίπου, με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 142 σκαφών.
Αναμένεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για το διαγωνισμό αξιοποίησης της μαρίνας μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2017.