Αντιδράσεις για την ιδιωτικοποίηση της μαρίνας Αλίμου

Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2017 10:02
Οι δυσλειτουργίες του κλάδου των τουριστικών σκαφών  και οι επιπτώσεις από την ιδιωτικοποίηση της μαρίνας Αλίμου, που είναι η κύρια επαγγελματική βάση του κλάδου περισσότερα από 900 σκάφη ελλιμενίζονται εκεί – σχεδόν το 90% της χωρητικότητας της μαρίνας  αποτελούν αγκάθι για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
 
Η Πρόεδρος του ΣΙΤΕΣΑΠ– Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ [Μονίμου] Πληρώματος Ελένη Βρυώνη, ζήτησε  από την πολιτεία να έχει ο κλάδος ένα «επαγγελματικό σπίτι» στην μαρίνα Αλίμου, που είναι και η μεγαλύτερη της Ελλάδος, και να μην εκδιωχθούν πρακτικά από εκεί, κάτι που είναι  μάλλον βέβαιο όταν η μαρίνα ιδιωτικοποιηθεί. Αν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι του επιπέδου που παρέχονται στις ιδιωτικές μαρίνες της Αττικής, υπάρχει μία ισορροπία ενώ τηρείται από το 2000 βάσει ειδικής συμφωνίας, επαγγελματικό τιμολόγιο ελλιμενισμού και υπηρεσιών.
 
Με τα χρόνια οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το επαγγελματικό γιώτινγκ έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, απασχολούν εργαζόμενους, δίνουν δουλειά σε σχεδόν 50 συναφή και υποστηρικτικά επαγγέλματα και έμμεσα και άμεσα στηρίζουν και τις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής.
 
Ο  ΣΙΤΕΣΑΠ   δεν συμφωνεί με την ιδιωτικοποίηση εφόσον δεν προστατεύονται τα συμφέροντα του κλάδου (επαγγελματικός χαρακτήρας και επαγγελματικό τιμολόγιο). Ειδικότερα  δεν συμφωνεί με τους όρους της νέας δομής της διαχείρισης, ούτε με την προτεινόμενη ενδιάμεση ποσόστωση επαγγελματικών σκαφών, που δεν θα καλύπτει ούτε τα μισά σκάφη, ενώ αναφέρθηκε και στα θέματα των δυσλειτουργιών που δημιουργούνται από την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου 4504 / 2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας.
newmoney