Κατασκευαστές σκαφών: Ζητούν την απόσυρση του τέλους αναψυχής

Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2017 08:59
Την απόσυρση του αντιαναπτυξιακού αυτού άρθρου 86 ή το μέτρο αυτό να εφαρμόζεται σε σκάφη ολικού μήκους πάνω από 12 μέτρα έτσι ώστε να μη θιγεί η ελληνική παραγωγή η οποία στο ολικό μήκος των 5 μέτρων αντιστοιχεί στο 92% των κατ΄ έτος πωλούμενων σκαφών ζητάει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.).
Με επιστολή που κατέθεσε το ΔΣ στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής το ΔΣ του Συνδέσμου επισημαίνει για την υπερφορολόγηση:
 
«Το συνακόλουθο αποτέλεσμα των φοροεισπρακτικών αυτών μέτρων ήταν/είναι να μειωθεί ο κύκλος εργασιών μας και η σταδιακή πτώση να φθάσει στο 89%.
Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από τα Λιμεναρχεία αποδεικνύουν ότι ποσοστό πάνω από 80% των κατ’ έτος λεμβολογούμενων μικρών σκαφών είναι ελληνικής κατασκευής !!!
Δεν αποτελούν προϊόντα ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες με όποιους το γεγονός αυτό, αυτονόητους βεβαίως, συνειρμούς συνεπάγεται.
Το σκάφος δεν είναι βιομηχανικό προϊόν και η κατασκευή του ολοκληρώνεται, από την αρχή μέχρι το τέλος, με χειρονακτική εργασία.
Το σκάφος δεν αποδίδει έσοδα στο κράτος μόνον κατά τη διάθεσή του στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία.
Το σκάφος με τις άδειες, ανανεωμένες περιοδικά, με τις οποίες εφοδιάζεται για την αξιοπλοΐα του είναι μια μικρή μηχανή συνεχούς παραγωγής εσόδων για το κράτος.
 
«Από το έτος 2008 άρχισαν οι γνωστοί αφορισμοί από την Πολιτεία και τα Μ.Μ.Ε. για τους σκαφάτους στους οποίους συμπεριέλαβαν και τους βαρκάρηδες, και θεσμοθετήθηκαν: 
 
η επαναφορά του τεκμηρίου ακόμη και για τις βάρκες, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, και ήδη συζητείται στην Επιτροπή σας το ανταποδοτικής (;) μορφής Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων και έχει ο Θεός…»
 
Η φορολόγηση
 
1. ν. 2743/1999, Άρθρο 11 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας».
2. ν. 3182/2003. Με την παράγραφο 20 του άρθρου 40 το πιο πάνω άρθρο 11 του ν. 2743/1999 καταργήθηκε.
Αντιγράφουμε από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου (ήδη ν. 3182/2003):
«Με την παράγραφο 20 καταργείται το άρθρο 11 (Σημ. νοείται του ν. 2743/1999), που αφορά στην καταβολή τελών κυκλοφορίας και επιδιώκεται η άρση των δυσμενών εντυπώσεων που δημιουργήθηκε σε βάρος της χώρας μας για το θέμα αυτό. Η κατάργηση αυτή είναι σύμφωνη και με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
3. ν. 3790/2009. Με το άρθρο 2 επιβάλλεται φόρος στα πλοία αναψυχής.
4. ν.3842/2010. Με το άρθρο 64 αντικαταστάθηκε το πιο πάνω άρθρο 2 του ν. 3790/2009.
5. ν. 4211/2013. Με το άρθρο δέκατο τρίτο θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων»
Οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης με βάση την κυριότητα σκάφους αναψυχής που είχαν θεσμοθετηθεί πριν από το έτος 2002, καταργήθηκαν με το ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄), για τα σκάφη αναψυχής μήκους μικρότερου από δέκα (10) μέτρα.
 
Ο αριθμός του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού από τα μέλη του Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ. μέχρι πρόσφατα, ξεπερνούσε τις 15.000, ενώ οι απασχολούμενοι στον κλάδο των σκαφών αναψυχής “ο οποίος αποτελεί τη μήτρα (πλωτή οικοδομή) γύρω από την οποία δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός δεκάδων άλλων επαγγελμάτων και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, προσέγγιζαν τις εκατό (100.000) χιλιάδες” επισημαίνεται στην επιστολή:
 
«Το γεγονός αυτό, προϊόν μακρού διαλόγου με την Πολιτεία, είχε ως αποτέλεσμα, με βάση επίσημα στοιχεία από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, το διπλασιασμό των λεμβολογήσεων, κατά την επόμενη πενταετία, των σκαφών ολικού μήκους μικρότερου από δέκα (10) μέτρα. Πλέον αυτού δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, δόθηκε σημαντική ώθηση στο θαλάσσιο τουρισμό ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα έσοδα από τον Φ.Π.Α.
Με την ελπίδα ότι η παρούσα κραυγή αγωνίας μας θα εισακουσθεί από τους αντιπροσώπους μας στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο παραμένουμε στις διάθεσή σας για την παροχή οιασδήποτε διευκρίνισης απαιτηθεί».