ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ

Κέρδη 40,5 εκατ. δολαρίων στο 9μηνο για την Diana Shipping Featured

Ακόμα ένα κερδοφόρο τρίμηνο καταγράφει η Diana Shipping, παρά το γεγονός ότι οι ναυλαγορές στο χύδην ξηρό φορτίο έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση

Σε μια περίοδο που η Diana Shipping πραγματοποιεί άνοιγμα στον κλάδο των πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε χθες κέρδη ύψους 7,4 εκατ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο του έτους, ενώ στους μετόχους θα δοθεί μέρισμα ύψους 5,9 εκατ. δολαρίων (0,15 δολ. ανά μετοχή).

Το αντίστοιχο περσινό διάστημα τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί στα 31,7 εκατ. δολάρια, αφού η αγορά διένυε μια από τις καλύτερες περιόδους μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Η επικεφαλής της εισηγμένης στον NYSE εταιρείας, Σεμίραμις Παληού, επεσήμανε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο και εννεάμηνο για την εταιρεία μας. Η ακλόνητη δέσμευσή μας στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Απόδειξη αυτής της επιτυχίας είναι η συνεχής διανομή μερισμάτων από τον Νοέμβριο του 2021. Από τότε ανταμείψαμε τους μετόχους μας με μέρισμα σε μετρητά ύψους 1,45 δολαρίου ΗΠΑ ανά μετοχή, για όσους επέλεξαν να λάβουν μετρητά, που ανέρχεται συνολικά σε 130 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι μέτοχοί μας έλαβαν μέρισμα σε είδος με τη μορφή νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών της Diana Shipping Inc. καθώς και κοινών και προνομιούχων μετοχών της OceanPal Inc. Παραμένουμε επικεντρωμένοι και δεσμευμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».

Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις ανήλθαν σε 62,1 εκατ. δολάρια για το γ’ τρίμηνο 2023, έναντι 73,8 εκατ. δολαρίων για το ίδιο τρίμηνο του 2022. Η μείωση των εσόδων από χρονοναυλώσεις, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφείλεται στη μείωση των μέσων τιμών ναύλωσης. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξημένες ημέρες ιδιοκτησίας που προέκυψαν από τις εξαγορές πλοίων.

Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 40,5 εκατ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο του 2022 ήταν ύψους 93,4 εκατ. δολαρίων.

Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 202,1 εκατ. δολάρια έναντι 214,3 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο του 2022.

Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,36 δολ. βασικά και απομειωμένα, σε σύγκριση με κέρδη ανά μετοχή 1,15 δολ. βασικά και 1,10 δολ. απομειωμένα το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το άνοιγμα

Επισημαίνεται ότι η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα ένα συμφωνητικό για τη συμμετοχή της σε μια κοινοπραξία, η οποία αναμένεται να αναλάβει την ιδιοκτησία και λειτουργία πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων.

Στην αρχική φάση της συνεργασίας, η κοινοπραξία έχει παραγγείλει δύο υψηλών προδιαγραφών Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) και διατηρεί το δικαίωμα option για την απόκτηση δύο επιπλέον πλοίων, σε μια προσπάθεια να ηγηθεί του κλάδου. Τα δύο CSOVs θα έχουν υβριδικό σύστημα πρόωσης με μπαταρίες, ενώ θα είναι προετοιμασμένα να λειτουργήσουν με πράσινη μεθανόλη.

Διανομή μερίσματος γ΄ τριμήνου

Η διοίκηση της Diana Shipping αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του έτους, το οποίο θα καταβληθεί σε μετοχές των κοινών μετοχών της εταιρείας στις 4 Δεκεμβρίου 2023 σε όλους τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο στις 27 Νοεμβρίου 2023. Η εταιρεία έχει 108.233.948 κοινές μετοχές που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία.