Τουρισμός

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο προσιτούς οικονομικά ευρωπαϊκούς προορισμούς παραλίας 
Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η ανάπτυξη του τουρισμού
Την απόφαση να χορηγεί βίζες τριετούς και πενταετούς διάρκειας σε 
Παρατείνεται για ένα έτος η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων εισόδου…