«Σκάτζα» σε Κινεζικά λιμάνια

Τρίτη, 13 Οκτώβριος 2020 07:41
Τα Κινεζικά λιμάνια Dalian, Tianjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen και Haikou πρόκειται να επιτρέψουν τις διαδικασίες αλλαγής πληρωμάτων για πλοία που καταπλέουν σε αυτά.
 
Καλά πληροφορημένες πληγές ανέφεραν ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη ακριβείς οδηγίες από τα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια ενώ επισημαίνονταν ότι ισχύουν οι κανονισμοί για την περιστολή της πανδημίας. Το θέμα της αποστολής σαφών εντολών σχολίαζαν οι ίδιες πηγές μπορεί να καθυστερήσει γραφειοκρατικά τις διαδικασίες παρά το γεγονός ότι οι εντολές έρχονται άνωθεν. Ένα θέμα που επίσης χρήζει ρύθμισης είναι και αυτό των αεροπορικών πτήσεων και των κανονισμών που ισχύουν και σε αυτές.