Άλμα 700% των ναύλων στα capesize πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου

Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 09:54
Άλμα ύψους 700% σημειώνει ο δείκτης της αγοράς των μεγάλων πλοίων της αγοράς ξηρού χύδην (capesize) από τις αρχές του Ιουνίου. Αιτίες η άνοδος των φορτίων από την Αυστραλία αλλά και η αύξηση της παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος από την Κίνα. 
«Η Κίνα φαίνεται ότι απορροφά κάθε διαθέσιμη χωρητικότητα για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος», σημειώνει η Braemar.
 
Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές της Αυστραλίας μέσα στον Ιούνιο είναι κατά 21% πάνω από τον μέσο όρο του Μαΐου. «Σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, η Αυστραλία ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την πρόσφατη αύξηση της ζήτησης για capes», αναφέρει η Braemer. 
 
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται και στην ανάλυση της αγοράς στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Seanergy Maritime, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των capesize.