Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι συναλλαγές στο χύδην ξηρό φορτίο

Πέμπτη, 28 Μάιος 2020 09:43
 
Με τη ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου να παραμένει υπό πίεση λόγω Covid-19, μια αντιφατική εικόνα καταγράφεται και στις σχέσεις πωλητών και αγοραστών πλοίων από δεύτερο χέρι, που αντικατοπτρίζει και την ευρύτερη κατάσταση των θεμελιωδών μεγεθών της προσφοράς και ζήτησης αλλά και των προοπτικών της αγοράς. Έτσι καταγράφονται τόσο πωλήσεις πλοίων σε χαμηλότερες τιμές και έξοδοι από την αγορά, κυρίως μικρότερων ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή άρνηση πώλησης πλοίων ακόμη και λίγο πριν από την απόσυρσή τους.
 
Σύγκριση με το 2016
 
Πολλοί είναι αυτοί, αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος Allied Shipbroking, που συγκρίνουν την τρέχουσα περίοδο με το 2016, όταν και πάλι η ναυλαγορά αντιμετώπιζε ισχυρές πιέσεις. Ωστόσο οι αξίες των πλοίων τότε και τώρα δείχνουν ότι οι δυο εποχές δεν είναι ακριβώς ίδιες.
 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων σήμερα είναι κατά μέσο όρο πάνω από 50% από το χαμηλότερο σημείο που σημειώθηκε το 2016. Αυτό κυμαίνεται μεταξύ 22% για ένα ηλικίας πέντε ετών Capesize έως 153% για ένα Panamax ηλικίας 15 ετών, σημειώνει ο ναυλομεσιτικός οίκος. Όμως εκτιμά ότι, λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, μπορεί να καταγραφεί άμεσα μια πολύ πιο απότομη πτώση.