Νέα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους εφοδιαστές πλοίων

Σάββατο, 08 Φεβρουάριος 2020 18:30
Η προσπάθεια της πολιτείας να πατάξει το λαθρεμπόριο τσιγάρων εμπλέκει σε έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα τους εφοδιαστές πλοίων στη λογική του «μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά». Ειδικότερα, τις εντάσσει στις διαδικασίες ελέγχου προμηθευτών και πελατών, διαδικασίες τις οποίες όμως έχει και η ΑΑΔΕ.
 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων με επιστολή του στον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, ζητά να δοθεί εντολή στην αρμόδια διεύθυνση να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία να αναστέλλεται άμεσα η εφαρμογή της απόφασης για τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων γραμμών εξωτερικού με βιομηχανοποιημένα καπνά (τσιγάρα, πούρα κλπ), καθόσον επιβαρύνει με περιττές, άσκοπες και γραφειοκρατικές διαδικασίες τους εγκεκριμένους αποθηκευτές – εφοδιαστές.
 
Ως εναλλακτική λύση προτείνει την αναθεώρηση της απόφασης περιορίζοντας την μόνο στις επιχειρήσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
 
Σε επιστολές του προς την αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΣΤΕΠ) ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από τους επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων γραμμών εξωτερικού, καθόσον αυτές διακινούν τα βιομηχανοποιημένα καπνά (τσιγάρα, πούρα κλπ) με αποκλειστικό προορισμό τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού και όχι στο εσωτερικό της χώρας.
 
Στην απάντησή της η διεύθυνση συμφώνησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν θα εφαρμόζεται για τη διακίνηση των βιομηχανοποιημένων καπνών που παραδίδονται ως εφόδια πλοίων γραμμών εξωτερικού, αλλά θεώρησε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν τα βιομηχανοποιημένα καπνά μεταβιβάζονται από έναν εγκεκριμένο αποθηκευτή – εφοδιαστή σε άλλον εγκεκριμένο αποθηκευτή – εφοδιαστή, καθόσον αυτή η μεταβίβαση αφορά διάθεση βιομηχανοποιημένων καπνών στο εσωτερικό της χώρας.
 
Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης καπνού, οι καπνοβιομηχανίες και τα εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού είναι οι μόνες που πρέπει να ενταχθούν στην Απόφαση για τη Δέουσα Επιμέλεια, καθόσον για αυτές δεν υπάρχουν άλλα μέτρα επιτήρησης της κυκλοφορίας των καπνικών προϊόντων, όπως ισχύουν για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων.