Αύξηση αμοιβών σε καθηγητές ΚΕΣΕΝ, ΣΣΠΜ και ΔΣΕΝ

Τρίτη, 21 Μάιος 2019 10:07
Αυξάνεται η ωριαία αποζημίωση των καθηγητών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων.
Πιο αναλυτικά, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Γιώργου Χουλιαράκη, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Κουβέλη ( 2231.2-6/29660/2019, ΦΕΚ Β’ 1737/17-05-2019), οι εν λόγω καθηγητές οι οποίοι δεν συνδέονται με τον δημόσιο τομέα, θα παίρνουν 20 ευρώ την ώρα, για κάθε ώρα πρακτικής ή θεωρητικής διδασκαλίας, εξέτασης ή επιτήρησης, αν έχουν Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών. Η ίδια αμοιβή ορίζεται στα 17,20 ευρώ αν έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση γίνεται μόνον αν ο εν λόγω τίτλος σπουδών είναι προσόν πρόσληψης.
Στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή κατάλληλου πιστοποιητικού αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής Α’ Τάξης Ε.Ν. ή στους διπλωματούχους πλοιάρχους, μηχανικούς ή ραδιοτηλεγραφητές Α΄ Τάξης Ε.Ν. η αμοιβή είναι 17 ευρώ. Στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ ή στους καθηγητές ξένων γλωσσών με πτυχίου ή δίπλωμα που αναγνωρίζει το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια, η αμοιβή είναι 16 ευρώ την ώρα. Στους λοιπούς διδάσκοντες η αμοιβή ορίζεται στα 15 ευρώ την ώρα.
Με την ίδια απόφαση οι αμοιβές καθηγητών οι οποίοι συνδέονται με το Δημόσιο, στις αντίστοιχες Σχολές ορίζονται ως εξής: Για όσους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους κ.ά. η αμοιβή είναι οκτώ ευρώ την ώρα. Για τους κατόχους ΤΕΙ είναι επτά ευρώ και για τους λοιπούς διδάσκοντες είναι έξι ευρώ την ώρα.