Πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία

Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2018 09:54
Για άλλη μια φορά η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα καλείται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν οι υπάρχοντες και οι επερχόμενοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί των οποίων ζητούμενο αυτή τη φορά είναι η μείωση των ποσοστών διοξειδίου του άνθρακα από τη καύση των ναυτιλιακών καυσίμων στα πλοία.
 
Από τις αρχές του 2018, όλες οι ιδιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων τα οποία εκτελούν πλόες από και προς λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να εφαρμόσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (EU MRV) που εκπέμπονται από τα πλοία.
Επιπροσθέτως, σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες, δηλαδή από τις αρχές του 2019 ένας ακόμα νέος Κανονισμός του IMO, για τη συλλογή Δεδομένων της κατανάλωσης καυσίμου επί του πλοίου (IMO DCS) μπαίνει σε ισχύ διεθνώς.
 
«Σύσσωμη σχεδόν η Ναυτιλιακή Κοινότητα (Ένωση Eλλήνων Eφοπλιστών, ICS-Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο, ECSA-Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών) ζήτησε τη σύμπραξη του IMO προκειμένου να αποφευχθεί η θέσπιση μονομερών κανονισμών. Ο ΙΜΟ ανταποκρίθηκε καθότι θεωρήθηκε ότι μονομερείς ενέργειες θα επηρέαζαν σοβαρά τον ρόλο του στη λήψη στρατηγικών μέτρων και στην αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμια βάση στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού» επισημαίνει ο Γιώργος Κιαδήμος, Specialist, Piraeus Technical Support Office, του Lloyd’s Register Marine & Offshore:
«Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του IMO-Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (MEPC-IMO) αποφάσισε, κατά την 72η συνεδρίασή της, να υιοθετήσει μια αρχική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία, προχωρώντας στην ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη τριών σταδίων για τη μείωση των εκπομπών CO2 της ναυτιλίας.
 
Στην πρόσφατη συνάντηση της επιτροπής (MEPC 73) όπου έλαβε χώρα από 22 έως 26 Οκτώβριου 2018, ο IMO προχώρησε στην ανάλυση αυτών των τριών σταδίων-μέτρων κατατάσσοντας τα ως, 1ον Βραχυπρόθεσμα μετρά, 2ον Μέσο-μακροπρόθεσμα μετρά 3ον Αξιολόγηση του αντίκτυπου στα Κράτη» και προσθέτει:
«Επομένως, έχουμε δυο κανονισμούς που ‘’τρέχουν’’ σε σχέση με την καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμου επί του πλοίου. Ο αυστηρά ευρωπαϊκός, μέσω της υποχρεωτικής κοινοτικής οδηγίας (MRV CO2 Regulation) η οποία ήδη εφαρμόζεται από 1/1/18 και ο επερχόμενος υποχρεωτικός Κανονισμός του Συστήματος Συλλογής Δεδομένων (IMO DCS) για την Κατανάλωση Καυσίμου των Πλοίων που θα ισχύσει από 1/1/19.
Οι εν λόγω κανονισμοί απαιτούν τη συλλογή δεδομένων, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών των αερίων ρύπων καθώς και της κατανάλωσης καυσίμου από τα πλοία, και αποσκοπούν μακροπρόθεσμα στη λήψη μέτρων ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων που παράγονται από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα».
 
Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU MRV Regulation) ο Γιώργος Κιαδήμος τονίζει:
 
«Από το 2018 τα πλοία με ολική χωρητικότητα 5.000 τόνων και άνω, θα πρέπει μέσω των ναυτιλιακών εταιρειών, να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για εμπορικά ταξίδια από ή προς λιμάνια κρατών μελών της ΕΕ, ώστε από τις αρχές του 2019 να υποβάλλουν ετησίως στις Αρχές εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν όλα τα υπό παρακολούθηση στοιχεία ανά πλοίο».
Όσον αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Συστήματος Συλλογής Δεδομένων (ΙΜΟ DCS), σύμφωνα με τα στέλεχος του Lloyd’s Register θα ισχύει το εξής:
«Από το ημερολογιακό έτος 2019, κάθε πλοίο με ολική χωρητικότητα 5.000 τα όνων και άνω, θα είναι υπόχρεο να καταγράφει την κατανάλωση καυσίμων στις μηχανές του αλλά και σε οποιαδήποτε μηχανολογικό εξοπλισμό επί του πλοίου όπου καταναλώνεται καύσιμο και επίσης να καταγραφεί άλλα στοιχεία, όπως το μεταφερόμενο φορτίο, η απόσταση που διανύθηκε κλπ.
 
Ο τρόπος των καταμετρήσεων και το πώς θα συλλέγονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια που θα βρίσκονται στο πλοίο και μόνο με βάση τις εγκεκριμένες μεθόδους θα γίνεται η καταγραφή για τον εκάστοτε κανονισμό, είτε τον Ευρωπαϊκό (MRV CO2) είτε το διεθνή (IMO DCS). Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να εγκρίνονται με βάση την κείμενη νομοθεσία και βεβαίως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα επάνω σε κάθε πλοίο σε περίπτωση ελέγχου» και συνεχίζει:
 
«Ο ναυτιλιακός κλάδος αναγνωρίζει πλήρως την υποχρέωση του να μειώσει τις συνολικές εκπομπές CO2 όσο το δυνατόν συντομότερα με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
Μέχρι να αποφασιστεί το εάν, πώς και πότε θα συγκλίνουν οι δυο κανονισμοί αλλά και μέχρι ο IMO να αποφασίσει εκ νέου την στρατηγική του, το 2023, αφού θα έχει αναλύσει τα δεδομένα που θα παίρνει από τα καράβια μέχρι και το 2021, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να εναρμονιστούν πλήρως και με τους δύο κανονισμούς. Η εναρμόνιση αυτή αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις ιδιοκτήτριες και τις διαχειρίστριες εταιρίες πλοίων αφενός διότι πρέπει να προσθέσουν ένα ακόμα ‘’τυποποιημένο’’ παράγοντα καταγραφής στο καθημερινό πρόγραμμα του πληρώματος και των εταιρειών αφετέρου διότι πρέπει να ασχοληθούν με τη μελλοντική βελτίωση της αποδοτικότητας των πλοίων» και καταλήγει:
 
«Ο βρετανικός Νηογνώμων (Lloyd’s Register) και το γραφείο στο Πειραιά το οποίο αποτελεί το ηγετικό Γραφείο στη Νότια Ευρώπη, όντας διαπιστευμένος επαληθευτής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU MRV) και Αναγνωρισμένος Οργανισμός δεόντως εξουσιοδοτημένος από την Αρχή (RO) να ενεργεί για τον ΙΜΟ, μπορεί να προσφέρει έναν απλό τρόπο συμμόρφωσης με τους δυο κανονισμούς σε όλα τα σταδία, χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τις εταιρίες επιτρέποντας τους να ασχοληθούν με τη βελτίωση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πλοίων τους».
Newmoney.gr