Απαλλαγή ΦΠΑ στα πλοία. Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ. Τι ισχύει για την δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα

Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 10:39
Από τις 4 Οκτωβρίου ισχύουν νέοι όροι και προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα», ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και την παράδοση και εισαγωγή αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.
Η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου υπέγραψε τη σχετική απόφαση (ΠΟΛ. 1177/2018), στο κείμενο της οποίας επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα
1. Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, σε ποσοστό άνω του 70% των συνολικών ταξιδιών τους για την περίοδο αυτή, χωρίς να εξετάζεται καμία άλλη προϋπόθεση αναφορικά με το σύνολο των μιλίων που διανύονται στην ανοιχτή θάλασσα.
 
Διαβάστε όλο το ΦΕΚ: