Αγ.Ζώνη ΙΙ: Οι εξελίξεις με τον Κλάδο Επιθεώρηση Πλοίων και τους νηογνώμονες

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018 12:55
Παραδίδοντας το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Παναγιώτης Κουρουμπλής στον Φώτη Κουβέλη πριν από περίπου τρεις εβδομάδες του παρέδωσε, όπως είναι λογικό και όλες τις τρέχουσες εκκρεμότητες που αντικειμενικά δεν προλάβαιναν να κλείσουν.
Μία από αυτές που φαίνεται να προέκυψε προσφάτως αφορά την εφαρμογή του Π.Δ. 4504/2017 αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία της 30ης-09-2018 όπου ο Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων και τα Τοπικά Κλιμάκια των Λιμεναρχείων παύουν να εκδίδουν πιστοποιητικά με τις υπό κατάργηση, αρμοδιότητες να μεταφέρονται στους νηογνώμονες.
 
Πριν από έναν χρόνο, το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» τον περασμένο Σεπτέμβριο προκάλεσε προβλήματα στην εικόνα της κυβέρνησης με το υπουργείο Ναυτιλίας να μπαίνει στο στόχαστρο.
Ο πρωθυπουργός αντιμέτωπος με την οικολογική καταστροφή και τις έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης έδωσε εντολή να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και οι έλεγχοι που έκανε ο Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων, στα υπό ελληνική σημαία πλοία και σκάφη να γίνεται πλέον μόνον από νηογνώμονες.
Ειδικότερα ο νέος νόμος 4504/2017 αναφέρει ότι από τις 30/09/2018 παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες).
Σύμφωνα με αυτό το νέο νόμο 4504/2017 ο ΚΕΠ θα σταματήσει να εκδίδει πιστοποιητικά στις 30/09/2018 και μέχρι αυτήν την ημερομηνία πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλα τα υφιστάμενα εν ισχύ πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠ / ΤΚΕΠ.
 
Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο κατηγορίες νηογνωμόνων.
 
Στην 1η κατηγορία είναι οι οργανισμοί που έχουν αναγνωριστεί με βάση τον ΕΚ 391, είναι εγκεκριμένοι από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ναυτιλιακής Ασφάλειας (EMSA) και είναι μέλη της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS).
Αυτοί έχουν ήδη όλες αυτές τις αρμοδιότητες που αφαιρούνται από τον ΚΕΠ, αλλά για λόγους δικής τους πολιτικής αποφεύγουν την ανάμιξη τους στην τοπική αγορά και δεν δραστηριοποιούνται ευρέως στα πλοία εθνικής νομοθεσίας.
Στην 2η κατηγορία ανήκουν οι 2 νηογνώμονες εθνικής εμβέλειας, δηλαδή ελληνικών συμφερόντων, που λειτουργούν πλέον στην Ελλάδα, μετά τη διακοπή λειτουργίας του «Ελληνικού Νηογνώμονα» και καλούνται να σηκώσουν το κύριο βάρος της πιστοποίησης των πλοίων που πριν πιστοποιούνταν από ΚΕΠ / ΤΚΕΠ ενώ πρέπει να αποδείξουν την δυνατότητά τους να αναλάβουν τις αυξημένες τους αρμοδιότητες μέσα από την διαδικασία διαπιστωτικής πράξης από τον ΚΕΠ που τους ελέγχει.
 
Όσον αφορά τους δύο νηογνώμονες εθνικής εμβέλειας που δεν έχουν αναγνώριση από την EMSA, η ανάθεση γίνεται στο πλαίσιο ικανοποιητικής ολοκλήρωσης της διαπιστωτικής πράξης που επίσης προβλέπεται στο Π.Δ. 4504/2017.
Το νέο δεδομένο, όπως επισημαίνουν ναυτιλιακοί παράγοντες, είναι «η έμπρακτη ευαισθησία του απελθόντος υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή στο αίτημα διαφόρων φορέων για μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής ώστε να ολοκληρώσουν την τουριστική περίοδο απρόσκοπτα χωρίς υποχρέωση αντικατάστασης των υφιστάμενων πιστοποιητικών ενώ αντίστοιχα αιτήματα υπήρξαν και από άλλους φορείς και ενώσεις που ζητούσαν παράταση για ομαλότερη μετάβαση στο νέο καθεστώς».
 
Σύμφωνα με πληροφορίες:
 
1. Θα δοθεί τελικά παράταση μόνον σε ό,τι αφορά τη λήξη των πιστοποιητικών και όχι στην περαιτέρω δραστηριότητα του ΚΕΠ & ΤΚΕΠ.
Τα υφιστάμενα, σε ισχύ, πιστοποιητικά δεν θα θεωρηθούν ως λήξαντα την 30/09/2018 αλλά θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται σε αυτά ή μέχρι την επόμενη ετήσια ή ενδιάμεση θεώρηση τους.
2. Η προθεσμία για την διαπιστωτική πράξη που αφορά την αναβαθμισμένη εξουσιοδότηση των νηογνωμόνων εθνικής εμβέλειας παραμένει ως έχει, δηλαδή μέχρι τις 30/09/2018.
«Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ένα πλοίο με πιστοποιητικά, σε ισχύ, που εκδόθηκαν από ΚΕΠ / ΤΚΕΠ και χρειαστεί κάποια έκτακτη επιθεώρηση ή αποκατάσταση παρατήρησης μετά την 30/09/2018 εάν ο ΚΕΠ / ΤΚΕΠ θα έχουν αρμοδιότητα να επιληφθούν ή το πλοίο να μεταφερθεί άμεσα σε νηογνώμονα» επισημαίνουν κύκλοι της Ακτής Μιαούλη και προσθέτουν:
 
«Η παράταση απαιτεί να γίνει τροποποίηση του Π.Δ. 4504/2017, που σημαίνει ψήφιση τροπολογίας από τη βουλή και δημοσίευση σε ΦΕΚ και όλα αυτά πρίν την καταληκτική ημερομηνία της 30/09. Το χρονικό διάστημα που απομένει όμως είναι εξαιρετικά μικρό μέχρι τότε. Αναμένεται να δούμε την συνέχεια».
Newmoney.gr