Κονδύλι 42,3 δις ευρώ για μεταφορικές υποδομές

Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018 09:27

Πρόταση για δέσμευση κονδυλίου ύψους 42,3 δις ευρώ για την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών κατέθεσε πρόσφατα η Commission με τη δημοσιοποίηση της πρότασής της για τον προσεχές Connecting Europe Facility (CEF II). Σύμφωνα με τα στοιχεία ο χρονικός ορίζοντας αξιοποίησης του εν λόγω κονδυλίου είναι από το 2021 έως και το 2027 με τα 30,6 δις ευρώ να είναι ήδη διασφαλισμένα. Το CEF II έχει τρείς βασικούς στόχους που είναι η ανάπτυξη «έξυπνων» διεθνικών δικτύων, η βελτίωση και ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών αλλά και η ένταξη στην TEN-T του δικτύου για τις στρατιωτικές ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ESPO χαιρέτισε την πρόταση αυτή καθώς εκτός των άλλων θα ωθήσει στην ένταξη λιμένων που δεν υπήρχαν στους διαμεταφορικούς διαδρόμους ενώ προβλέπει και συνεργασίες μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

theseanation.gr