Με τρεις στόχους η πρόταση για τη μείωση αέριων ρύπων

Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 10:24
Μια φιλόδοξη συναινετική πρόταση μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου από τα πλοία φαίνεται να εισηγούνται στη σημερινή τελευταία ημέρα συνεδρίασης της 72ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Όλη την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο οι διαβουλεύσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν ιδιαίτερα έντονες και επίπονες, καθώς η κάθε πλευρά πρόβαλε με αποφασιστικότητα τις θέσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την απόλυτη μείωση των εκπομπών CO2 (100%) από τη ναυτιλία μέχρι το 2050.
Αναπτυσσόμενες χώρες εναντιώθηκαν, καθώς θεωρούν ότι ο στόχος αυτός υπονομεύει τις προσπάθειές τους για περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομιών τους, ενώ οι ΗΠΑ φαίνεται να ήταν αντίθετες σε μέτρα απόλυτης μείωσης των ρύπων.