Κατά 18% αυξήθηκε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 2017

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2018 09:26
Μετά το σοκ και τις επιπλοκές από την επιβολή των capital controls το καλοκαίρι του 2015 στις εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες τουλάχιστον στη ναυτιλία φαίνεται ότι αντιστρέφεται το κλίμα.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών το συνάλλαγμα της περιόδου Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017 ήταν 8,33 δισεκατομμύρια ευρώ αυξανόμενο σε ποσοστό περίπου 18% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2016.
 
«Είναι φανερό ότι μετά από δύο χρόνια από την επιβολή των capital controls, επανερχόμεθα σταδιακά στα προηγούμενα επίπεδα εισαγωγής συναλλάγματος» επισημαίνουν οι εφοπλιστικοί κύκλοι.