Λιμενικό Σώμα

Δύο νέες παράνομες ναυλώσεις επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία, απέτρεψε 
Αναγνώριση 5 πλασματικών ετών με κόστος από 6.000 έως 20.000 ευρώ για…
Τρομοκρατικές ενέργειες, ομηρείες, εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και ενόπλων
Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος 
Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά, το Λ.Σ 
    Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας 
Με αφορμή την ανακοίνωση τοποθέτησης των νέων Ναυτιλιακών Ακολούθων και τις έντονες 
Με αφορμή ερωτήματα μελών της Ένωσης αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας…
Αναλυτικός πίνακας με τις αλλαγές που επιφέρει το νέο μισθολόγιο για τους…