ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Πόσο “πάει” η αναγνώριση των 5 πλασματικών χρόνων; Από 6 μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ

Τρίτη, 06 Ιούνιος 2017 10:43
Αναγνώριση 5 πλασματικών ετών με κόστος από 6.000 έως 20.000 ευρώ για στελέχη των ΕΔ! Επιλογή δεν έχουν, αν θέλουν να πάρουν κάτι που …θα μοιάζει με σύνταξη. Πως συμβαίνει αυτό; Το κείμενο ενός Υπαξιωματικού τα εξηγεί όλα αναλυτικά. Προέρχεται από ΕΠΥ κι έχει 25 χρόνια υπηρεσίας. Εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει με την αναγνώριση των 5 πλασματικών ετών Υπηρεσίας και όχι μόνο. 
 
Το αναλυτικό και διαφωτιστικό κείμενο: 
 
“Στο ΠΔ 169/2007 (παράγ. 5α, καθώς και στο 2ο εδάφιο της παράγ. 5γ του άρθρου 40) αναφέρεται ότι, «ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που διανύθηκε σε Μονάδες εκστρατείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των 3 κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Ζώνης Μάχης, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και Διοικήσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες που εδρεύουν σ’ αυτά, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη στο σύνολό του, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών του στελέχους που απομακρύνεται από τις ΕΔ με την ιδιότητα του μονίμου». 
 
Στο ίδιο ΠΔ 169/2007 (παραγ. 1, 2 και 3 του άρθρου 59) αναφέρεται ότι, «για τους υπαλλήλους που κατασσάσονται ως στρατιωτικοί από 1ης Οκτωβρίου 1990 και μετά και συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, επιβάλλεται κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση του ΙΚΑ. Η παραπάνω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Επίσης, καταβάλλεται και για τις πλασματικές υπηρεσίες». 
 
Στο Ν.4387/2016 (παραγ. 1α, β και 2α του άρθρου 4, συνδυαστικά με την παράγ. 1 του άρθρου 5) προβλέπεται ότι, «από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του εργοδότη». 
 
Στον ίδιο Ν.4387/2016 (άρθρα 15 και 34), αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζεται από τις διατάξεις του ότι, «ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού, παρέχεται έκπτωση 15%». Επιπλέον, ορίζεται ότι, «για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια καταβολής της σύνταξης, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικίες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016. Παράλληλα, τα έτη εκστρατείας προσμετρούνται μόνο για τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας κι όχι επιπλέον αυτής». 
 
Το ΝΔ 445/1974 (άρθρα 38 και 39) αναφέρεται στην αποστρατεία συνέπεια και άνευ κρίσεων Ανθστών και Υπξκών των ΕΔ. Συγκεκριμένα, «οι Ανθστές που συμπληρώνουν το 54ο έτος της ηλικίας τους και οι Αρχιλοχίες (και αντίστοιχοι) που συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, άνευ κρίσεως, εφόσον δικαιούνται πλήρους σύνταξης και συμπληρώσουν το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το βαθμό τους». Ταυτόχρονα, στο Ν.3865/2010 (άρθρο 20, παράγ. 5) αναφέρεται ότι, «στα στελέχη των ΕΔ που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας». 
 
Τα παραπάνω γραφόμενα στην υφιστάμενη νομοθεσία, επιφέρουν μεγάλες αναταράξεις στα στελέχη προέλευσης ΕΠΥ και ΕΠΟΠ, καθώς, στην 1η περίπτωση, που πρακτικά ένας πολίτης μπορούσε να εισαχθεί στις ΕΔ έως το 26ο έτος της ηλικίας του, δεν θα μπορεί να λάβει συντάξιμες αποδοχές επειδή δεν θα έχει συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας (ήτοι, όσοι προσελήφθησαν από 20 ετών και πάνω), αλλά και στη 2η περίπτωση, που πρακτικά ένας πολίτης μπορούσε να εισαχθεί στις ΕΔ έως το 28ο έτος της ηλικίας του δεν θα μπορεί να λάβει, όχι μόνο συντάξιμες αποδοχές, ούτε καν εφάπαξ (θεωρητικά), παρά μόνο θα του επιστραφούν οι εισφορές που θα έχει δώσει μέχρι και την αποστρατεία του. Δηλαδή, ένας ΕΠΟΠ, ηλικίας 26, 27 και 28 ετών, μόλις φτάσει σε ηλικία 50 ετών θα έχει συμπληρώσει μόνο 24, 23 και 22 έτη αντίστοιχα, πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, γεγονός που δεν του επιτρέπει να λάβει σχεδόν τίποτα!!!!!!!!!! Να σημειωθεί, ότι πλέον, όποιο στέλεχος αποστρατεύεται, λαμβάνει εφάπαξ, μόνο εφόσον πάρει συνταξιοδοτική πράξη στα χέρια του, από το ΓΛΚ. 
 
Ζητείται τώρα, από τα στελέχη, να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη υπηρεσίας, προκειμένου να συμπληρώσουν το όριο των ετών συνταξιοδότησης, ανάλογα την περίπτωση, έως το τέλος του 2016, για να πληρώσουν λέει μόνο 6,67% (δηλαδή για 5 πλασματικά έτη, από 6.000,00€ έως 6.500,00€ περίπου), ενώ μετά την 1-1-17, θ’ αναγκαστούν να πληρώσουν περί τις 20.000,00€. Ποιος μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα άραγε, εν μέσω φόρων, οικογενειακών/προσωπικών υποχρεώσεων, δανείων κτλ.; Να σημειωθεί ότι έχει ήδη ξεκινήσει η μηνιαία καταβολή δόσεων για αναγνώριση πλασματικών ετών υπηρεσίας. Στον ΣΞ και στο ΠΝ δέχονται την καταβολή εφάπαξ ποσού με 15% έκπτωση, ότι προβλέπει η νομοθεσία δηλαδή, ενώ στην ΠΑ δεν το δέχονται, έχοντας φτιάξει δική τους “νομοθεσία”. Ότι θέλει ο καθένας κάνει δηλαδή και την πληρώνουν πάντα, ποιοί άλλοι, τα στελέχη”.
 
 http://www.militaire.gr/