Προμήθεια οκτώ οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων Κ-9 από το Λιμενικό Σώμα

Τρίτη, 09 Ιανουάριος 2018 17:18
Με τη παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Διονύσιου-Χαράλαμπου Καλαματιανού και της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπεγράφη σήμερα στο κτίριο του ΥΝΑΝΠ, η σύμβαση για τη προμήθεια οκτώ (08) οχημάτων για τη μεταφορά αστυνομικών σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της εταιρίας “AIGLON-ΑΙΓΚΛΟΝ (Α.Ε )”, συνολικής αξίας 185.936 €.
Η Δράση εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020, ειδικός στόχος “Πρόληψη και καταπολέμηση της Εγκληματικότητας”.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση αυτή χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75%, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Με την προμήθεια αυτή αναβαθμίζονται σημαντικά τα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη δίωξη και καταπολέμηση οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας.