Εκτός στόλου της Carnival Corporation 18 κρουαζιερόπλοια

Σάββατο, 19 Σεπτέμβριος 2020 10:43

Επιταχύνει σύμφωνα με τα στοιχεία την απομάκρυνση των λιγότερο αποδοτικών κρουαζιερόπλοιων από τον παγκόσμιο στόλο της η Carnival Corporation. Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν την απομάκρυνση 13 κρουαζιερόπλοιων αλλά σύμφωνα με νεότερους σχεδιασμούς ο αριθμός έχει αυξηθεί στα 18 με τα 8 να έχουν ήδη τεθεί εκτός. Τα 18 πλοία αντιπροσωπεύουν περίπου το 12 % της μεταφορικής ικανότητας πριν από την παύση λόγω της πανδημίας και μόνο το 3% των λειτουργικών εσόδων του 2019