Κρουαζιέρα: Έξι φλέγοντα θέματα για το λιμάνι του Ηρακλείου

Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2018 05:00
Τα έξι σημαντικότερα θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων και των μεταφερομένων με αυτά εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών – τουριστών στο Ηράκλειο συζητήθηκαν στη διάρκεια συνάντησης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Απόλλωνα Φιλιππή με αντιπροσωπεία της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΟΛΗ, συμμετείχαν οι προϊστάμενοι Υπηρεσιών του Οργανισμού και συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν Πιο συγκεκριμένα:
 
1. Ο σχεδιασμός έργων και ευκολιών στον λιμένα προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων. Ιδιαίτερα, η λειτουργία του passenger terminal, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων παραβολής των κρουαζιεροπλοίων, που διευκολύνει, με τον καλύτερο τρόπο, την υποδοχή και τους ελέγχους στις αφίξεις και αναχωρήσεις των κρουαζιεροπλοίων.
 
2. Η τήρηση των μέτρων που αφορούν τον ευαίσθητο τομέα ασφάλειας, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα ISPS για το Maritime Security.
 
3. Οι ευκολίες, όσον αφορά την παραλαβή από τα κρουαζιερόπλοια στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων.
 
4. Η παραλαβή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών που παράγονται από τη δραστηριότητα των πλοίων.
 
5. Τα λιμενικά τέλη για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες στα πλοία και τους επιβάτες.
 
6. Το εφαρμοζόμενο σύστημα berth allocation, προκειμένου για την εξασφάλιση έγκαιρα θέσεων παραβολής των κρουαζιεροπλοίων στον λιμένα.
 
Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, υπήρξε διαβεβαίωση και από τις δύο πλευρές ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία, για την επίτευξη των κοινών στόχων.
Η αντιπροσωπεία της Ενώσεως εξέφρασε την ικανοποίηση της προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος, τόσο για τις πρωτοβουλίες του όσο και για τις ενέργειες, όσον αφορά την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στην κρουαζιέρα, ώστε να ενισχύονται οι όροι προσέλκυσης στον τουριστικό αυτό προορισμό, με τα πολλά ενδιαφέροντα για τους επισκέπτες.