Μετ' εμποδίων η μετάβαση ελέγχων στους νηογνώμονες

Τρίτη, 10 Ιούλιος 2018 10:30
Αντίστροφα μετράει το χρονόμετρο προκειμένου να περάσει η δικαιοδοσία των ελέγχων που έκανε ο Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων του υπουργείου Ναυτιλίας στα υπό ελληνική σημαία πλοία και σκάφη στους νηογνώμονες. Παρ’ όλα αυτά και ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, τα προβλήματα που είχαν διαπιστωθεί από την πρώτη στιγμή δεν φαίνεται να έχουν επιλυθεί.
Συγκεκριμένα, ο νόμος 4504/2017 αναφέρει ότι από τις 30/09/2018 παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες). Σύμφωνα με τις υποδείξεις του νόμου, ο ΚΕΠ θα σταματήσει να εκδίδει πιστοποιητικά στις 30/09/2018 και μέχρι αυτήν την ημερομηνία πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλα τα υφιστάμενα σε ισχύ πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠ/ΤΚΕΠ.