Κατάσχεση αλιευμάτων και βεβαίωση παραβάσεων στη Νέα Μηχανιώνα

Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 09:17
Εκατόν ογδόντα οκτώ κιλά (188kg) αλιεύματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, βραδινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ύστερα από διενεργηθέντα έλεγχο στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Συγκεκριμένα:
α) Εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τριάντα έξι (36) κιλά ιχθύες του είδους ΄΄TRACHURUS SPP΄΄ (ΣΑΦΡΙΔΙ) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 10-12 εκατοστών κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 15 εκατοστών, χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας,
β) εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, εκατόν σαράντα τέσσερα (144) κιλά ιχθύες του είδους “MULLUS BARBATUS” (ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 6-9 εκατοστών κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 11 εκατοστών,
γ) εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, οκτώ (08) κιλά ιχθύες του είδους “DIPLODUS VULGARIS” (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 15-16 εκατοστών κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 18 εκατοστών, χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας,
Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκαν τρεις (03) αγορανομικές παραβάσεις, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.