Δήλωση του προέδρου του ΕΒΕΠ για το σχέδιο νόμου περί Επιμελητηρίων

Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2017 14:17
«Τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου, η Κυβέρνηση κατέθεσε προς συζήτηση στη Βουλή, σχέδιο νόμου με τίτλο «Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» το οποίο ρυθμίζει τη «λειτουργία» των Επιμελητηρίων.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου, ουσιαστικά καταργεί την αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων, υποβαθμίζει τον ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία, αποδεικνύει ότι αποστρέφεται την ανάπτυξη. 
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση προχωρά χωρίς να σέβεται τις προτάσεις που έγκαιρα καταθέσαμε κατά τη δημόσια διαβούλευση και τις παρατηρήσεις των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και τις οποίες, δια του εκπροσώπου της, αποδέχθηκε στην τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων.
Θα πρέπει κάποτε να μπει ένα τέλος στον εμπαιγμό των Ελλήνων επιχειρηματιών, την αποδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την καταστροφή του επιμελητηριακού θεσμού.
Προφανώς, θα πρέπει να κατανοήσει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι τα Επιμελητήρια δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και προσφέρουν υπηρεσίες του δημοσίου, στον ιδιωτικό τομέα, με χρήματα των επιχειρήσεων.
Ο πρωθυπουργός οφείλει να παρέμβει και να σταματήσει νομοθεσίες που δεν υπηρετούν την ανάπτυξη και απαξιώνουν τα Επιμελητήριά μας.»