Βασίλης Κορκίδης - Πρόεδρος ΕΒΕΠ - ΕΣΕΕ

Εν αναμονή της άμεσης δημοσίευσης του νέου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την 
Την τελευταία επταετία η κατάσταση στην αγορά είναι δραματική. Οι επιχειρήσεις περνάνε…
Η επαναφορά των εκλογικών σεναρίων ως απόρροια της πολιτικής αβεβαιότητας σε συνδυασμό…