Σαντορινιός: Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ακτοπλοϊκού δικτύου

Δευτέρα, 01 Ιούλιος 2019 10:59
Αναλυτική μελέτη σχετικά με την κατάσταση του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας παρέδωσαν την προηγούμενη Παρασκευή στο αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΝΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ).
Στη μελέτη περιλαμβάνεται και έρευνα της PRICE WATER HOUSE COOPERS, εταιρεία που ανέλαβε τη μελέτη σε συνεργασία με το ΝΕΕ και τον ΣΕΕΝ, όπου αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του ελληνικού ακτοπλοϊκού δικτύου, του επιβατηγού στόλου καθώς και της αναγκαιότητας ανανέωσης αυτού σύμφωνα με την νέα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Παράλληλα καταγράφονται όλοι οι δυνατοί τρόποι χρηματοδότησης του όλου εγχειρήματος καθώς και οι εν ισχύ ευρωπαϊκοί μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση μιας εκ βάθρων ανανέωσης του συστήματος.
Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, σχολιάζοντας τα παραπάνω, υπογράμμισε την άριστη συνεργασία που είχε το ΝΕΕ σ' όλα τα θέματα και τόνισε ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο θα έχουν τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ακτοπλοΐας.
«Η χώρας μας, περιβάλλεται από θάλασσα, η θάλασσα είναι η ζωή των νησιών και η κινητήριος δύναμη της οικονομίας μας. Η Ελληνική ακτοπλοΐα με περισσότερες από 160 γραμμές συνδέει 140 λιμάνια και 116 νησιά εξυπηρετεί σχεδόν 1,5 εκατομμύρια κατοίκους νησιών. Το 2017 μόνο εξυπηρέτησε τους περισσότερους επιβάτες στην Ε.Ε. Ιδιαίτερα, δε, για τους κατοίκους των μικρών νησιών που η ζωή τους εξαρτάται από τις μετακινήσεις, η ακτοπλοϊκή διασύνδεση είναι ζωτικής σημασίας. Ταυτόχρονα, 350.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υπάρχουν χάριν στην επιβατηγό ναυτιλίας, δημιουργώντας περίπου 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας. Η μεγαλύτερη όμως συμβολή της ελληνικής ακτοπλοΐας έγκειται στην καθοριστική υποστήριξη του Τουρισμού ο οποίος αποτελεί το περίπου το 20,6% του ΑΕΠ, ενώ πάνω από το 65% των εσόδων του προέρχεται από τα νησιά».
Και συνέχισε: «Το υπουργείο Ναυτιλίας, από το 2015 έως τώρα έχει προσπαθήσει σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργίας της ακτοπλοΐας και έχει θέσει, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ένα ανανεωμένο πλαίσιο λειτουργίας. Η υγιής ακτοπλοΐα συνδέεται με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, στοιχείων απαραίτητων για την πρόοδο των νησιών και της χώρας μας».
Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική μνεία στο έργο Elemed, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018, στο λιμάνι της Κυλλήνης και αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση ηλεκτροδότησης για πλοία, με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Παρέπεμψε δε, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για επικαιροποίηση του νόμου 2932/2001, ενώ υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες για την ανάληψη δράσεων με στόχο την ανανέωση του στόλου, έτσι ώστε η ακτοπλοΐα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, να αποκτήσει πλοία και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ενώ παράλληλα να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα μειώνοντας τους ρύπους.
«Στόχος μας, που συμπίπτει με την παρούσα μελέτη, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ακτοπλοΐας και η ανανέωση του στόλου με πλοία που θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως LNG, ηλεκτροκίνηση ή υβριδική ενέργεια, εκμεταλλευόμενοι, συνδυαστικά, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία» εσπευσε να συμπληρώσει.
Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανέφερε πως η κοινή στόχευση με τους φορείς της ακτοπλοΐας και ναυτιλίας για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εισαγωγή νέων, περιβαλλοντικά φιλικών, εργαλείων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζει νέες και μεγαλύτερες ελπίδες για την ανάδειξη της χώρας μας και στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη ναυτική δύναμη της Ευρώπης.